Publicaties over muziekinstellingen en -organisaties

Algemeen

  • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.

Vlaamse Opera Antwerpen

  • Monet, A.: Een halve Eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen. Herinneringen, Feiten, Datums, Namen, Cijfers en Anekdoten, Antwerpen, 1939.

Kathedraalconcerten

  • Leytens, L.: 40 Jaar Antwerpse Katherdaalconcerten 1963-2003, Antwerpen, 2003.

Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten

  • De Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten. 1903-1928, uitg. dr. M. Gevers & H. De Curzon, s.l. (Antwerpen), s.a.
  • De Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten. 1928/29-1932/33, Antwerpen, s.a.

Koninklijke Muntschouwburg

  • Cabris, E.: De Koninklijke Muntschouwburg en de Brusselse Theaters in het Licht van de stedelijke Politiek, Amsterdam, 1994.
  • Cabris, E.: De Munt: Drie Eeuwen Geschiedenis van het Gebouw, Tielt, 1996.
  • Gantelme, C. en Michielsen, F.: Koninklijke Muntschouwburg, Nationale Opera, Ballet van de XXste Eeuw, Brussel, 1981.

Openbare Omroep

  • Bertels, W.: Die Dingen behoren Allemaal tot het Verleden. Geschiedenis van de Omroep in België, Brussel, 1972.