Publicaties over muziekopleidingen, conservatoria en hogescholen

Algemeen

 • Corbet, A.: Bijdrage tot de Geschiedenis der Muziekopleiding in de XIXe Eeuw, in: Vlaamsch Jaarboek voor Muziekgeschiedenis I, 1939.
 • Baeck-Schilders, H.: De Evolutie van het Muziekonderwijs in de 19de Eeuw te Antwerpen, in: Musica Antiqua, jaargang 15, n°3, 1998, p.110-125.
 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.

Koninklijk Conservatorium Brussel

 • Vannes, R.: Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Annuaire du Centenaire 1832-1932, Brussel, 1932.

Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen

 • Traditie en Vernieuwing. Koninklijk Vlaams Conservatorium. 1898 - School Conservatorium Hogeschool - 1998, uitg. dr. G. Persoons e.a., Antwerpen, 1998.
 • Benoit, P.: De Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen. Hare Geschiedenis, hare Inrichting, hare Toekomst, Antwerpen, 1889.
 • Buyssens, M.T.: Het nieuw Conservatoriumgebouw te Antwerpen, in: Antwerpen, 14de jaargang, n°3, Antwerpen, 1968.
 • Buyssens, M.T.: De Bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, in: Het Belgisch Muziekleven, 6de jaargang, n°4, Brussel, 1971.
 • Buyssens, M.T.: 75 Jaar Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 1898-1973, Antwerpen, 1973.
 • Buyssens, M.T.: Van private Muziekschool tot Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen, z.d. (1980).
 • Buyssens, M.T.: Bibliotheek Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, Antwerpen, s.a. 
 • Corbet, A.: Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, Antwerpen, 1941.
 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.
 • Raicich, J.: Het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen, s.l. (Antwerpen), 1959.
 • Stellfeld, J. A.: Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium in 1919, Antwerpen, 1919. 

Koninklijk Conservatorium Gent

 • Bergmans, C.: Le Conservatoire royal de Musique de Gand, Gent, 1901.