Publicaties over orkesten, ensembles en koren

Algemeen

  • Thijs, A.: Historique des Sociétés Chorales de Belgique, Gent, 1855.
  • Vermote, G. en Baeten, C.: Harmonies, Fanfares en Brassbands in de Provincie Antwerpen, Gent, 1992.
  • Harmonies en Fanfares in 150 Jaar België, uitg. dr. J. Aerts & C. Philippon, s.l., 1980.

Chorale Caecilia

  • Bogaert, I.: Bij het veertigjarig bestaan van de Koninklijke Chorale Caecilia van Antwerpen. Uittreksel uit het jaarboek 1959 - Vereninging voor Muziekgescheidenis, Antwerpen, 1959, p.114-118.

deFilharmonie

  • de Zutter, J., Dewilde, J. en Eelen, T.: Van De Philharmonie tot deFilharmonie, Antwerpen, 2005.