Aerts, Franciscus

Antwerpen, 10/03/1804 > Antwerpen, 12/04/1864

Biografie

Aerts, Franciscus

door Annelies Focquaert

Franciscus-Guillielmus (Frans-Willem of François-Guillaume) Aerts kreeg zijn eerste muziekopleiding bij de organist Anselmus Homans (1780-1830) in Meerhout. Nadien reisde Aerts naar Parijs, waar hij in contact kwam met de pianist Henri Herz en les bij hem volgde. Vanaf 1837 tot zijn overlijden was Aerts kapelmeester en organist van de Sint-Pauluskerk in Antwerpen. Hij werd in 1839 door het Antwerpse stadsbestuur aangesteld als zangleraar in de gemeenteschool en werkte nadien, samen met Corneel Schermers en Joseph Bessems, een plan uit om een ‘Ecole Spéciale de Musique’ op te richten. Na goedkeuring van het stadsbestuur kon op 15 maart 1844 hun ‘Ecole de Musique de la Ville’ de deuren openen. Aerts gaf er hoofdzakelijk piano en orgel, maar ook notenleer, muziektheorie, harmonie en basso continuo en telde onder meer de jonge Jan Blockx onder zijn leerlingen. Deze muziekschool was de rechtstreekse voorloper van de Vlaemsche Muziekschool van Antwerpen waarvan Peter Benoit in 1867 directeur werd en die door hem werd uitgebouwd tot koninklijk conservatorium.

Daarnaast was Aerts in Antwerpen ook pianohandelaar en vanaf 1851 experimenteerde hij met de bouw van buffetpiano’s met regelbare toetsdruk. Piano’s van zijn hand werden tentoongesteld op de Wereldtentoonstellingen van Londen (1851) en Parijs (1855 en 1862). Fétis, die in 1851 de Great Exhibition bezocht, schreef over Aerts: M. Aertz [sic], que j'ai eu le plaisir de voir plusieurs fois à l'Exposition, m'a paru si satisfait du piano droit qu'il y a placé, que ce que j'en pourrais dire n'ajouterait rien à sa jubilation.

Als componist is van Aerts een Hulde aen den Erfprins bekend, een cantate die in op 8 april en 4 september 1853 door de Antwerpse zangmaatschappij ‘Voor Tael en Kunst’ werd uitgevoerd ter gelegenheid van de meerderjarigheid van de kroonprins.

Zijn dochter Leonie Aerts werd een gevierde pianovirtuoze die bekend stond als Liszt-vertolkster.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Annelies Focquaert