Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Antheunis, Gentiel Theodoor

Oudenaarde, 09/09/1840 > Elsene, 05/08/1907

Biografie

Antheunis, Gentiel Theodoor

door Annelies Focquaert

Na opdrachten als schoolmeester in Roeselare en als huisleraar bij een adellijk gezin in Duitsland, keerde Antheunis in 1861 terug naar België om leraar te worden in Dendermonde. Hij studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit van Gent (1862-1866) en behaalde tegelijkertijd (1864) een diploma Franse zang aan het Stedelijk Conservatorium van Gent. Hij maakte carrière in de magistratuur en werd vrederechter in Torhout, Halle en Elsene, maar was tegelijkertijd actief als dichter en letterkundige. Zijn teksten werden op muziek gezet door componisten als Eduard Blaes, Pierre en Willem De Mol (Ik ken een lied), François-Auguste Gevaert (Vers l’avenir), Karel Miry, Paul Lebrun, Maria Simonis de Berlare en Jan Van den Eeden.

Zelf was hij ook liedcomponist: zo gaf hij in 1877 zijn bundel Liederkrans uit de Loverkens van Hoffmann von Fallersleben uit en componeerde hij liederen en koorwerken, die onder meer in de reeks Nederlandsche zangstukken met klavierbegeleiding van het Willemsfonds verschenen. In 1874 werd hij door de Antwerpse Rederijkerskamer de Olijftak bekroond bij een gedicht- en liederenwedstrijd: hij behaalde de eerste prijs voor een minnelied en een volkslied. Voor zijn bekendste lied Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief schreef hij zelf de muziek en de tekst. Verder vertaalde hij ook oratoria, cantates en opera’s op Nederlandse teksten van onder meer Emmanuel Hiel en van zijn schoonvader Hendrik Conscience, maar ook werken zoals Bachs Mattheuspassie (op vraag van Gevaert) naar het Frans of het Duits.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Annelies Focquaert