Arschodt, Louis

Gent, 23/08/1879 > Sint-Amandsberg, 03/11/1946

Historische teksten

Over Louis Arschodt in Muziek-Warande

door Lambrecht Lambrechts

Meermalen hebben wij in ons orgaan over deze moedigen Cellist-Gambist-Zanger-Dirigent gesproken. Ook durven wij den lezer verzoeken, als een praeludium tot dit opstel, even te willen nagaan wat wij reeds gezegd hebben over zijn uitvoering van Benoit’s Oorlog en Beethoven’s Missa Solemnis, over het inrichten van een Festival Gilson-Roels en zijn streven in de Gentsche Volksmuziekschool. L. Arschodt is een dappere onder de dapperen.

Het 23ste Arschodt-concert

door een anonieme journalist

Door L. Arschodt, den Gentschen propagandist van kamermuziek, werd een boeiende en leerrijke voordracht over dit vak gehouden, waarin hij geholpen werd door verscheidene van zijn conservatoriumleerlingen (MM. Ellegiers, Steenbrugge, Doyen en Hanssens). Hij verwijlde bij de verschillende stadiën, die de kamermuziek gedurende circa zeven eeuwen doorloopen heeft, en gaf gepaste toelichtingen over elk der gekozen stukken, die onderteekend waren door Loeillet, Beethoven, Dvorak en Ryelandt. Wij kregen dus oude, classieke, Czeckische en modern-Vlaamsche muziek te horen.

Een concert in Ieper

door een anonieme journalist

Zondag avond, ten 5 en half, gaf de Koninklijke Fanfare, onder leiding van M. Arschodt, heur groot Cecilia-concert, dit jaar afgewisseld door twee heerlijk vlaamsche liederen, gezongen door M. Bostyn, onzen talentvollen en machtigen baryton.