Boogaerts, Frans

Lier, 23/07/1888 > Lier, 19/08/1950

Bibliografie

  • De Schrijver, K.: Boogaerts, Frans, P., in: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 22.
  • Geuens, D.: Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum, via < http://www.ethesis.net/lier/lier_hfst_4_6.htm>, online op 15/04/2014. 
  • Holvoet, F. en Levaux, T.: Boogaerts Frans, in: Dictionnaire des compositeurs de Belgique du moyen âge à nos jours, Ohain-Lasne, 2006, p. 81. 
  • N.N.: [diverse biografieën Frans Boogaerts] via <www.kempenserfgoed.be>, online op 14/04/2014.
  • N.N.: De Winter, Karel, via <http://schrijversgewijs.be/schrijvers/de-winter-karel>, online op 14/04/2014.
  • N.N.: Benefietconcert is startschot Lier 800 - Rotaryclub haalt Frans Boogaerts uit de vergetelheid, in: Het Nieuwsblad, donderdag 5 april 2012, via <www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TN3OCGGA>, online op 14/04/2014.
  • Robyns, J. en Zijlstra, M.: Boogaerts, Frans, in: Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 1, De Haan-Haarlem, 1979, p. 392. 
  • Roquet, F.: Boogaerts, Frans, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 66-67.
  • Van der Hallen, E.: Frans Boogaerts, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 1, 1 januari 1926, p. 1-3.
  • Verdin, J. [sr]: Lier: Toondichter Frans Boogaerts, in: De Stad Antwerpen, jrg. 9, 16 oktober 1936, p. 999.