Candael, Karel

Antwerpen, 04/09/1883 > Rotterdam (NL), 27/03/1948

Bibliografie

  • Corbet, A.: Karel Candael (1883-1948), in: Jaarboek 1959. Vereniging voor muziekgeschiedenis, Antwerpen, 1959, p. 97-102.
  • Duyck, C.: Karel Candael. 1883-1948. Inventaris van zijn koorwerken. Analyse van zijn oratorium 'Het Maria-Leven', (onuitgegeven licentiaatsthesis), 1981.
  • Gilliams, M.: [Grafonthulling Karel Candael], in: Archief Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
  • Gilliams, M.: Rede uitgesproken op de uitvaart van Karel Candael, in de Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen - 1 april 1948, in: Archief Koninklijk Conservatorium Antwerpen.
  • Leytens, L.: Karel Candael. Bij een vergeten verjaardag, in: Kaderblad Jeugd & Muziek, december 1998, p. 21-22.
  • Pelemans, W.: Karel Candael en zijn Maria-Leven, in: De Zweep, 31 december 1947.