Candael, Karel

Antwerpen, 04/09/1883 > Rotterdam (NL), 27/03/1948

Historische teksten

Rede bij de grafonthulling van Karel Candael

door Maurice Gilliams

Achtbare mevrouw Karel Candael,
achtbare familie,
achtbare vrienden en aanwezigen,

Het is thans een jaar en acht maanden geleden, dat Karel, te Rotterdam aan het klavier gezeten, plotseling en al te vroeg van ons heen moest gaan.

Vandaag zijn we tesamen gekomen om zijn nagedachtenis hulde te brengen; we zien hem op dit ogenblik in onze gedachten herleven en in ons hart spreken wij met hem.

Rede bij de uitvaart van Karel Candael

door Maurice Gilliams

Er zijn vriendschappen, die het hart en de ziel verwarmen; er zijn vriendschappen, die het leven de moeite waard maken om geleefd te worden.

"De smart is heilig", zingt Beethoven bij het afscheidsnemen van een geliefd wezen op aarde.

En nu wij op het punt staan om Karel, onze vriend, vaarwel te zeggen, moesten we onze innerlijke krachten kunnen verzamelen om de wijze dichter achterna te spreken en te zeggen: dat er in onze rouw ook Blijdschap is.