De Pauw, Jean-Baptiste

Brussel, 30/03/1852 > Bussum (NL), 10/06/1924

Historische teksten

Daniël de Lange over De Pauw

door Daniël de Lange

Heden, 8 December [1904], is 't juist vijf-en-twintig jaren geleden dat onze voortreffelijke kunstbroeder Jan Baptiste Charles de Pauw voor het eerst als organist van het Paleis voor Volksvlijt hier te stede optrad.

Inleiding bij De Pauws orgelpartituur Rêve d'amour

door Evert Cornelis

Jean Baptiste Charles de Pauw werd den 31sten Maart 1852 te Brussel geboren als zoon van den conservator-musicus Liévin de Pauw. Reeds op jongen leeftijd kwam hij op het Brusselsche Conservatorium, waar hij het voorrecht had van mannen als Fétis (toenmaals directeur), Gevaert en Mailly onderwijs te ontvangen. Behalve vele diploma's voor allerlei vakken zooals Harmonie (theoretisch en praktisch), Piano, Orgel en Compositie, behaalde hij op 21-jarigen leeftijd den Prijs van Uitnemendheid voor Orgelspel. In 1879 bovendien den "Prix de Rome" voor Compositie met de Cantate Camoëns.