Denyn, Jef

Mechelen, 19/03/1862 > Mechelen, 02/10/1941

Bibliografie

Eigen werk:

 • Denyn, J.: Inrichting en behandeling van het klokkenspel, Utrecht, 1919.
 • Denyn, J.: Technique et mécanismes de carillon, in: Journal of the Royal Society of Arts, Londen, nr. 3291, vol. 64, 17 december 1915.
 • Denyn, J.: Meerstemmige beiaardmuziek, in: Muziek-Warande, jrg. 1, nr. 8, 1 augustus 1922, p. 175-178.
 • Denyn, J.: Wat zal de beiaard spelen?, in: Handelingen van het 1e congres voor Beiaardkunst, Mechelen 1922.
 • Anderen over deze componist:

 • Baccaert, H.: Een beiaard-concert. Aan Jef Denijn (1911), in: Muziek-Warande, jrg. 1, nr. 8, 1 oogst 1922, p. 185-189.
 • Cosaert, K.: Peter Benoit (1834-1901), Figurant of hoofdrol in de beiaardgeschiedenis, via http://www.beiaard.org/, online op 1 februari 2010.
 • Cosaert, K.: Herdenking 150 jaar Jef Denyn (1862-1941), in: Vlaamse Beiaardvereniging, jrg. 18, nr. 1, januari-februari-maart 2012, p. 20-21.
 • Cosaert, K.: The English connection: Denyn in Groot-Brittanië (deel 1), in: Vlaamse Beiaardvereniging, jrg. 18, nr. 1, januari-februari-maart 2012, p. 22-28.
 • De Coster, H.: Iets over beiaardstelsels, in: Muziek-Warande, jrg. 1, nr. 8, 1 augustus 1922, p. 172-175.
 • Godenne, W. & Joosen, H. (ed.): Jubileumboek, 1922-1972, Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, Mechelen, 1973, p. 39-41; 156-157.
 • Hullebroeck, E.: Hulde aan Jef Denijn, in: Muziek-Warande, jrg. 1, nr. 8, 1 augustus 1922, p. 169-171.
 • Lefévere, K.: In dankbare herinnering aan Meester Jef Denyn, in: Gedenkboek Jef Denyn, Brussel, 1947, p. 38-42.
 • Lehr; A.: De Hollandse reis van Jef Denijn in oktober 1915: een keerpunt in de Nederlandse beiaardkunst, via www.andrelehr.nl/public/artikel/Denijn.pdf, online op 1 februari 2010.
 • Nees, S.: Denijn, (Jef) Jozef, in: Algemene muziekencyclopedie, dl. 2, De Haan-Haarlem, 1980, p. 347-348.
 • N.N.: Jef Denyn's beiaardspel - Mechelen / Concerts Jef Denyn - Carillon - Malines (Programmabrochures bij de beiaardconcerten van 1921 en 1923).
 • N.N.: Gedenkboek Jef Denyn: stadsbeiaardier en meester van den toren, Mechelen, 1947.
 • Rombouts, L.: Jef Denyn en het ontstaan van de moderne beiaardkunst, via http://users.telenet.be/luc.rombouts1/beiaard.be/cursus_5.htm, online op 1 februari 2010.
 • Roquet, F.: Denyn, Jozef Willem Frans ('Jef'), in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 235.
 • Verdin, J. [sr]: De prins der beiaardiers - Jef Denyn, in: De Stad Antwerpen, nr. 14, 20 juni 1930, p. 327.