Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Dieltiens, Lode

Wijnegem, 18/09/1926 > Lier, 10/07/2014

Biografie

Dieltiens, Lode

Aan het Lemmensinstituut te Mechelen en aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen was hij een voortreffelijk en ernstig student die zich wist te concentreren op velerlei gebieden die de theoretische en compositorische aspecten van het degelijke vakmanschap raken.

Belangstelling voor muziekonderwijs oriënteerde zijn activiteiten naar de jeugd, zodat een drietal instituten zijn nauwgezette ijver kwamen opvorderen als muziekleraar: de Land- en Tuinbouwhuishoudschool te Berlaar, het Lemmensinstituut te Mechelen en het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen.

Hij heeft iets persoonlijk in vormgeving, technische en melodische gestalte die sommige zijner jeugdliederen a.h.w. met de bijval van echte schlagers in het gemoed doen vastankeren. Het is gezonde, eigentijdse kunst die ons tegenlacht in liederen als: “Nachtegaaltje” – “Dit is het uur van scheiden” – “Welkom in ons midden” – “Dank U, tot wederziens” – “Soldatenklacht” – “Blond Leentje”.

Historische tekst uit Const gaet voor cracht: zestien Vlaamse volksliedcomponisten, dl. 1, Lier, s.a., p. 4.