Duvosel, Lieven

Gent, 14/12/1877 > Sint-Martens-Latem, 20/04/1956

Historische teksten

Koorconcert door Duvosel

door een anonieme journalist

De Duitsche pers over L. Duvosel

Lieven Duvosel is te Keulen opgetreden met zijn fameus koor Zang en Vriendschap uit Haarlem, en heeft er als componist en als dirigent lauweren geoogst. Wij geven hieronder enkele beoordelingen over deze talentvollen Vlaming.

Lieven Duvosel in Muziek-Warande

door Emiel Hullebroeck

Duvosel is een Gentenaar, zooals ik. Juist dààrom wil ik over hem schrijven. Wij studeerden niet samen. Duvosel begon een paar jaren na mij, meen ik, hoewel hij een weinig ouder is. Wij hebben elkaar niet dikwijls persoonlijk ontmoet, maar we kenden elkaar. We stonden zelfs een tijdje lijnrecht tegenóver elkaar. Het was in het vooroorlogsche bloeitijdperk van den koorzang te Gent. Daar waren De Melomanen, De Vereenigde Werklieden, De Marxkring, mijn Gentsch A Cappellakoor, en er heerschte een geweldige naijver tusschen kringen, zangers, leiders, ...