Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Ergo, Émile

Zelzate, 26/08/1853 > Berchem, 11/10/1922

Bibliografie

Eigen werk:

 • Ergo, E.: Dans les propylées de l’instrumentation, Antwerpen, 1908.
 • Ergo, E.: Eene ingrijpende hervorming op muzikaal gebied, ’s-Gravenhage, 1887.
 • Ergo, E.: Elementair-muziekleer in overeenstemming gebracht met den wetenschappelijken vooruitgang der toonkunst, Arnhem, 1903.
 • Ergo, E.: L'acte final de la tragi-comédie musicale "Les Aveugles réformateurs" de la notation musicale actuelle et les belles perspectives du système à dix-neuf sons dans l'octave, Antwerpen, 1911.
 • Ergo, E.: Le dualisme harmonique, Brussel, 1891.
 • Ergo, E.: Leerboek voor het contrapunt naar de concentrische methode, Amsterdam, 2 delen, 1896-1902.
 • Ergo, E.: Muziekdictaat, s.l., s.a.
 • Ergo, E.: Rythmique musicale, s.l., s.a.
 • Ergo, E.: Themaboek ten gebruike bij het gelijktijdig (simultaan) onderwijs van harmonie en contrapunt naar de "concentrische methode", Amsterdam, 1897.
 • Ergo, E.: Über Richard Wagners Harmonik und Melodik, Leipzig, 1914.
 • Ergo, E.: Verhandeling over de sequensen of harmonische progressies, Amsterdam, 1898.
 • Ergo, E. en Riemann, H.: Handboek der harmonieleer, ’s-Gravenhage, 1894. 
 • Anderen over deze componist:

 • De Schrijver, K.: Ergo, Emile, in: Bibliografie der Belgische toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 44.
 • N.N.: Emile Ergo, in: Vaderland, jrg. 54, woensdag 29 november 1922.
 • Roquet, F.: Ergo, Emile Victor, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 320-321.