ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Ernest Van der Eyken-fonds opgericht

» 01/08/2011

Ernest Van der Eyken-fonds opgericht

Op 27 maart 2011 werd het ‘Ernest van der Eykenfonds’ opgericht, onder impuls van zoon Willem Vandereyken. De werking van de vereniging zal kaderen rond de figuur en het werk van componist en dirigent Ernest van der Eyken, die vorig jaar op 6 februari 2010 overleden is.
De doelstellingen van de vzw zijn:

- Het levend houden van de nagedachtenis van de musicus, dirigent en componist Ernest van der Eyken, onder meer door de uitgave, het bevorderen en organiseren van uitvoeringen en het produceren van opnamen van zijn werken.

- Het steunen of nemen van initiatieven ter bevordering van de verspreiding van muziek en werken van letterkunde en beeldende kunsten

- Het steunen van jonge Vlaamse musici en kunstenaars door het inrichten of ondersteunen van uitvoeringen, uitgaven, prijzen en tentoonstellingen.

Voor het najaar 2011 is een concert gepland, waarover later meer informatie volgt. Wie graag op de hoogte blijft van de werking van het fonds kan zich aanmelden bij de voorzitter (willem.vandereyken@skynet.be) of de secretaris (cisca.vandereyken@telenet.be).