Gilson, Paul

Brussel, 15/06/1865 > Brussel, 03/02/1942

Bibliografie

Eigen werk:

 • Gilson, P.: Les compositeurs belges, in: Série française n° 8 - Emissions musicales A, NIR-INR (Brussel, 1936).
 • Gilson, P.: Notes de musique et Souvenirs, Brussel, 1942.
 • Gilson, P.: Le Sacre du Printemps d’I. Strawinsky, in: La Belgique musicale, jrg. 1, nr. 10, 30 mei 1923, p. 149-152.
 • Anderen over deze componist:

 • Blangenois, J.: Jubilé Paul Gilson, in: La Revue Musicale Belge, jrg.1, nr.7, 1925-1926, p. 8.
 • Brenta, G.: Les Synthétistes, in: Music. Revue de la musique, de la danse et du théâtre, jrg. 7, nr. 63, 1930, p. 278-280.
 • Brenta, G.: Paul Gilson, Brussel, 1965.
 • Brenta, G.: Paul Gilson en de sintetisten, in: De Nationale Muziekraad, Voorlichtingsblad van het Belgisch Muziekleven, 1966, p. 17-19.
 • Brenta, G.: Paul Gilson. Esquisse monographique et analytique. Sa carrière, son art, ses Oeuvres, sa philosophie, Brussel, 1926.
 • Brenta, G., Painparé, E., Poot, M., e.a.: Numéro Spécial [Paul Gilson], in: La Revue Musicale Belge, jrg. 11, 16.06.1935.
 • Buyssens, M.: Gilson, Paul, in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 1, o.l.v. J. Deleu, Tielt-Utrecht, 1973, p. 598.
 • Caspers, A.: Paul Gilson, in: Ons Tooneel, jrg. 4, nr. 23, p. 297-300.
 • CeBeDeM: Paul Gilson, in: Muziek in België, Brussel, 1967, p. 80-82.
 • Celis, F.: August de Boeck en Paul Gilson. Proeve tot vergelijkende synthese bij het eeuwfeest van hun geboorte, toespraak gehouden bij de opening van de tentoonstelling 'August de Boeck en Paul Gilson', AMVC, 8 mei 1965, gepubliceerd in: Antwerpen, jrg. 11, nr. 3, 1965, p. 85-89.
 • Celis, F.: Bij de honderdste verjaardag van de geboorte van Paul Gilson, in: De Toerist, jrg. 45, nr. 45-46, 1965, p. 725-729, en in: De Autotoerist, jrg. 25, nr. 25-26, 1965, p. 1213-1217.
 • Closson, E.: Paul Gilson, in: La Libre Critique, jrg. 3, nr. 22, 1893, p. 177-184 en nr. 23, 1893, p. 193-196.
 • Cooremans, K.: Paul Gilson, in: Twintig eeuwen Vlaanderen, dl. 14, Vlaamse Figuren 11, Hasselt, 1976, p. 15-20.
 • Corbet, A.: Gilson, Paul, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, dl. 5, Kassel-Bazel, 1956, kol. 133-134.
 • Corbet, A.: Paul Gilson : Flemish Composer, in: Music and Letters, jrg. 27, nr. 2, 1946, p. 71-73.
 • Corbet, A. en Sternefeld, D.: Gilson, Paul, in: Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 3, Haarlem, 1980, p. 396-398.
 • Cui, C.: Twee buitenlandse componisten, deel 2, Paul Gilson, in: De Artiest, nr. 35, 1894, p. 117-120 (in het Russisch).
 • D'Haricourt: Jubilé Paul Gilson, in: La Revue Musicale Belge, jrg. 1 nr. 2, 1925, p. 8.
 • Daneau, N.: Les oeuvres symphoniques et théâtrales de Paul Gilson, in: L'Aurore, jrg. 2, nr. 31, 1925, p. 103-104.
 • Daneau, N.: Paul Gilson, in: Gazette Musicale de Belgique et Revue de tous les Arts, jrg. 1, nr. 3, 1933, p. 5-7.
 • Daneau, S.: Paul Gilson, leven en oeuvre, in: Het Toneel en het Antwerps Toneel, jrg. 63, nr. 7, 1965, p. 2; jrg. 63, nr. 8, 1965, p. 2.
 • Daneau, S. e.a.: Manifestation Paul Gilson 1865-1935, Brussel, 1935.
 • De Klerk, J.: Paul Gilson, grote vriend en ijveraar voor de blaasmuziek, een eeuw geleden geboren, in: Sint-Cecilia, 1965, p. 340-342.
 • De Schrijver, K.: Paul Gilson, in: Levende componisten uit Vlaanderen, deel 1, 1865-1900, Leuven, 1954, p. 11-18.
 • De Wever, F.: Paul Gilson et les Synthétistes, Brussel, 1949.
 • Dewilde, J.: Gilson, Paul, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, dl. 2, Tielt, 1998, p. 1323.
 • Dubois, J.: Le 70ième anniversaire de Maître Paul Gilson, in: Libra lllustré, jrg. 3, nr. 111, 1935, p. 12-13.
 • Dufour, V.: Gilson, Paul, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart, o.l.v. L. Finscher, Personenteil 7, Kassel-Bazel, 2002, p. 970-971.
 • Gijssels, W.: Onze toondichters: Paul Gilson, in: Vlaamsch Leven, jrg. 2, nr. 32, 1917, p. 500.
 • Gijssels, W.: Prinses Zonneschijn, in: Lucifer, jrg. 5, nr. 3, 1905, p. 78-81.
 • Gijssels, W.: Prinses Zonneschijn van Pol de Mont en Paul Gilson, in: Vlaamsch Leven, jrg. 4, nr. 2, 1918, p. 20-21.
 • Hadermann, J.: Paul Gilson wordt gevierd, in: De Illustratie, 02.06.1937.
 • Hullebroeck, E.: Een onderhoud met Paul Gilson, in: Muziek-Warande, jrg. 4, nr. 9, 1925, p. 202-205.
 • J. D. B.: Francesca da Rimini, in: De Vlaamsche School (Nieuwe Reeks), jrg. 8, 1895, p.17-18.
 • Justus: Koninklijke Vlaamsche Opera. Rond de herneming van Paul Gilson's "Zeevolk", in: Het Handelsblad van Antwerpen, jrg. 84, nr. 58, 1928, p. 1.
 • Kufferath, M. en Chadfield, E.: Gilson, Paul, in: Grove's Dictionary of Music and Musicians, o.l.v. E. Blom, dl. 3, Londen, 1976, p. 644-645.
 • Leytens, L.: Bij een dubbele verjaardag. Paul Gilson (1865-1942), in: Kaderblad Jeugd en Muziek Vlaanderen, nr. 173, 1992, p. 5-18.
 • Liebrecht, H.: Paul Gilson. Médaillon musical, in: Nos Musiciens. Notes Biographiques, jrg. 1, nr. 4, Brussel, 1916.
 • Maddens, J.: Paul Gilson, in: Vlaanderen, jrg. 15, nr. 90, november 1966, p. 382-385.
 • Meulemans, A.: Anecdoten - Paul Gilson, Antwerpen, s.d.
 • Meulemans, A.: Paul Gilson, in: Muziek-Warande, jrg. 1, nr. 1, 1 januari 1922, p. 3-6.
 • Meulemans, A.: Paul Gilson (1865-1942), in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België, Klasse der Schone Kunsten, jrg. 17, nr. 1, Brussel, 1955.
 • Moulckers, J.: Recueil de chants patriotiques des maîtres de l’art musical belge - 75e anniversaire de l’indépendance nationale 1830-1905 / Vaderlandsche zangen der meesters van de Belgische toonkunst - 75ste verjaring der nationale onafhankelijkheid, Lier, 1905, p. 142.
 • M. R.: Paul Gilson, in: L'Art Moderne, jrg. 15, nr. 43, 1895, p. 341-342.
 • N.N.: Francesca da Rimini. Paroles de Jules Guilliaume. Musique de Paul Gilson, in: Le Guide Musical, jrg. 41, nr. 2, 1895, p. 31-35.
 • N.N.: La Guirlande de Paul Gilson, in: L'Aurore, jrg. 2, nr. 31, 1925, p. 107-111.
 • N.N.: Maîtres Contemporains. Paul Gilson, in: Le Guide Musical, jrg. 39, nr. 4, 1893, p. 46-47.
 • N.N.: Paul Gilson, in: Pourqoui Pas?, jrg. 22, nr. 948, 1932, p. 2448-2451.
 • N.N.: Paul Gilson, le musicien indépendant, in: Voilà, jrg. 2, nr. 14, 1941, p. 627-630.
 • Nuten, P.: Toondichter Paul Gilson, in: Wetenschap in Vlaanderen, jrg. 4, juli-augustus 1939, kol. 315-318.
 • Ontrop, L.: Over "Prinses Zonneschijn". Een zangspel van P. Gilson, op woorden van P. de Mont, in: Vlaanderen, jrg. 1, nr. 12, 1903, p. 569-574.
 • Palos, C.: Les cas Gilson, in: Haro!, nr. 6, 20.09.1919, p. 45-46.
 • Pierné, G. en Woollett, H.: Histoire de l'orchestration. Belgique, in: Encyclopédie de la Musique et Dictionnaire du Conservatoire, o.l.v. A. Lavignac, dl. 2, Technique, Esthétique, Pédagogie, vol. 4, Orchestration. Musique liturgique des différentes cultes, Parijs, 1929, p. 2661-2666.
 • Pieters, F.: Blaasmuziek en Harmonies-Fanfares, in: SABAM 75. 1922-1997, Brussel, 1997, p. 372-391 en p. 392-409.
 • Pieters, F.: Gilson en de blaasmuziek, in: Fedekamnieuws, jrg. 24, nr. 2, 1979, p. 96-99.
 • Pieters, F.: Paul Gilson: Father of Belgian Wind Band Music, in: Kongressbericht IGEB Banska Bystrica 1998 (Alta Musica, dl. 22), Tutzing, 2000, p. 307-324.
 • Pieters, F.: Paul Gilson, in: The Heritage Encyclopedia of Band Music, dl. 3, o.l.v. W. Rehrig, Westerville Ohio, 1996, p. 311-312.
 • Poot, M.: Een volksvriend. Paul Gilson, in: Winterhulp, nr. 5, 1942, p. 13-14.
 • Poot, M.: Paul Gilson, in: De Vlaamse muziek sedert Benoit, Antwerpen, 1951, p. 30-33.
 • Poot, M.: Paul Gilson, Professeur, in: L'Aurore, jrg. 2, nr. 31, 1925, p. 104.
 • Quitin, J.: Douze lettres inédites de Guillaume Lekeu à Paul Gilson, in: Bulletin de la Société Liégeoise de Musicologie, jrg. 6, nr. 19, 1977, p. 1-7.
 • Riessauw, A.: De toonzetting van Pol de Monts gedicht '0 kom met mij in den lentenacht' door Paul Gilson en Frank van der Stucken. Vergelijkend onderzoek naar de musico-literaire verhoudingen, in: Liber amicorum J. L. Broeckx, Gent, 1986, p. 263-296.
 • Schoemaeker, M.: Brelan de Festivals Gilson à la Société de Zoologie, in: La Revue Musicale Belge, jrg. 1, nr. 9, 1926, p. 11 -12.
 • Van Den Bos, G.: Vlaamse balletkomponisten, in: Gamma, jrg. 28, nr. 1, 1976, p. 9-12.
 • Van Deuren, A.: Prinses Zonneschijn van Pol de Mont - Paul Gilson, in: Vlaamsche Muziek, nr. 2, Antwerpen, s.d., p. 21-24.
 • Van Etsen, G.: Paul Gilson, in: Muzikale Ommegang, o.l.v. G. Van Ravenzwaaij, Amsterdam, 1948, p. 418-419.
 • Van Holen, J.: De orgelmuziek van Paul Gilson (1865-1942). Componeren ten dienste van ... , in: Orgelkunst, jrg. 20, nr. 2, 1997, p. 26-30.
 • Van Holen, J.: Gilson, Paul, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, o.l.v. J. Maton, dl. 9, Brussel, 1981, kol. 303-312.
 • Van Holen, J.: Marines in klanken, in: Vlaanderen, jrg. 49, nr. 3, 2000, p. 188-193.
 • Van Holen, J.: Paul Gilson, De Zee. Studie naar de muzikaal-technische aspekten, onuitgegeven verhandeling tot het bekomen van de graad van licentiaat in de Oudheidkunde en Kunstgeschiedenis, afdeling Muziekwetenschap; K.U. Leuven, 1979.
 • Van Holen, J.: Paul Gilson. Bezettings-bestuurder voor twee maanden, in: Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen. 1898 - 1998.Traditie en vernieuwing, o.l.v. G. Persoons, Antwerpen, 1998, p. 281-284.
 • Van Holen, J.: Paul Gilson in Amsterdam, in: Nieuwe Vlaamse Muziekrevue, jrg. 8, nr. 3, 2001, p. 63-65 en nr. 5, 2001, p. 54-56.
 • Van Hoof, J.: Gedachten van Jef van Hoof. Over Paul Gilson, in: Harop, jrg. 21, nr. 5, 1969, p. 149-150.
 • Van Hoof, J.: Paul Gilson, de kunstenaar en zijn werk, in: Vlaamsch Leven, jrg. 2, nr. 32, 1917, p. 501-503.
 • Vander Linden, A.: Claude Debussy, Octave Maus et Paul Gilson, in: Belgisch Tijdschrift voor Muziekwetenschap / Revue Belge de Musicologie, jrg. 16, nr. 1-4, 1962, p. 107-116.
 • Vanhulst, H.: Gilson, Paul, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians, o.l.v. S. Sadie, dl. 7, Londen, 1980, p. 384-385.
 • Vanhulst, H.: Gilson, Paul, in: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second edition, o.l.v. S. Sadie, dl. 9, Londen, 2001, p. 871-872.
 • Vanhulst, H.: Gilson, Paul, in: The New Grove Dictionary of Opera, o.l.v. S. Sadie, dl. 2, Londen, 1992, p. 418-419.
 • Verheyden, E.: Paul Gilson, in: Ons Volk Ontwaakt, jrg. 3, nr. 3, 1913, p. 1-2.
 • Verleye, A.: Paul Gilson, een blijvende waarde, in: Flandrianieuws, jrg. 12, nr. 9, 1991, p. 21-26.
 • Weyler, W.: In memoriam Paul Gilson, in: De Vlag, jrg. 4, nr. 11, 1942, p. 533-534.
 • Weyler, W.: Paul Gilson und seine Oper "Prinses Zonneschijn", in: Die Musik, jrg. 31, nr. 3, 1938, p. 179-183.