Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Goovaerts, Alphonse

Antwerpen, 25/05/1847 > Brussel, 25/12/1922

Biografie

Goovaerts, Alphonse

door Jan Dewilde

Deze musicoloog en componist kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader en studeerde later privé bij Peter Benoit en Léon de Burbure. In 1866 begon Goovaerts in de stadsbibliotheek van zijn geboortestad Antwerpen aan een lange carrière in het bibliotheek- en archiefwezen. Die loopbaan sloot hij in 1904 af als rijksarchivaris-generaal.

Goovaerts schreef, naast enkele Vlaamse liederen, vooral vocale kerkelijke muziek (missen en motetten) en maakte bewerkingen van oude koormuziek van onder anderen Lassus en Palestrina. Hij was ook lid van de Gregorius Vereeniging, een organisatie die zich sinds 1881 inzette voor de hervorming van de kerkmuziek, en hij was jurysecretaris bij Benoits Muziekschool. Daarnaast dirigeerde hij De Burgerkring van Antwerpen en schreef hij in verschillende tijdschriften zoals Le Bibliophile Belge, le Journal des Beaux-Arts, De Vlaamsche School, De Vlaamsche Kunstbode en La Fédération artistique.

Maar zijn grote verdienste ligt ongetwijfeld bij zijn musicologisch en bibliografisch werk. Al in 1869 schreef hij een belangrijk werk over de Antwerpse muziekdrukker Phalesius. Daarna volgden nog studies over de kerkmuziek, de muziekdrukkers en het Landjuweel van Antwerpen en over componisten als Waelrant, de la Rue, de Fiocco's en Benoit. Zijn boek Histoire et bibliographie de la typographie musicale dans les Pays-Bas werd bekroond en in 1880 gepubliceerd door de Koninklijke Academie van België. Voor de Biographie nationale schreef hij verschillende artikels over polyfonisten.

Goovaerts gebruikte verschillende pseudoniemen zoals "Phalèse", "Beelaert", "Veritas" of "un Anversois".

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde