Herberigs, Robert

Gent, 19/06/1886 > Oudenaarde, 20/09/1974

Bibliografie

Eigen werk:

 • Herberigs R.: De behekste tocht, s.l., 1947.
 • Herberigs R.: De Heerlijkheid van St. Albijn, s.l., 1947.
 • Herberigs R.: De trouwe Leander, s.l., 1947.
 • Herberigs R.: De vrederechter van Klapwijk, s.l., 1949.
 • Herberigs R.: Feelke en Michel, s.l., 1939.
 • Herberigs R.: Fretje, s.l., 1954.
 • Herberigs R.: Het wolvenhof, s.l., 1946.
 • Herberigs R.: Het wonderbaar avontuur der gebroeders Villart, s.l., 1947.
 • Herberigs R.: Hoe men ook componist worden kan, in: Mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie, Klasse der Schone Kunsten, XVI, 1954, nr. 2.
 • Herberigs, R.: La grande pitié de nos Maîtrises, in: Musica Sacra, jrg. 35, 1928, p. 25-30.
 • Herberigs R.: Keizer Tjagan, s.l., 1935.

  Anderen over deze componist:

 • Boereboom, M.: In memoriam Robert Herberigs (19 juni 1886 - 20 september 1974), in: Jaarboek van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. Klasse der Schone Kunsten, 1974, p. 404-409.
 • Boereboom, M.: Robert Herberigs 85 jaar, in: Vlaams muziektijdschrift, jrg. 23, nr. 6, juni-juli 1971, p. 177-178.
 • Boereboom, M.: Robert Herberigs figuratieve musicus. 1886-1974, in: Gamma, nr. 6, november-december 1974, p. 244.
 • Belgisch Centrum voor Muziekdocumentatie: Robert Herberigs, in: Catalogus van werken van Belgische componisten, nr. 19, 1957, Brussel.
 • CeBeDeM: Robert Herberigs, in: Muziek in België, Brussel, 1967, p. 85-87, 128b.
 • De Craene, M. en Herberigs, H.: Robert Herberigs Gent 1886 - Oudenaarde 1974. Een unieke Vlaamse kunstenaar, Wortegem-Petegem, 2009.
 • Delaere, M.: Herberigs, Robert, in: Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Allgemeine Enzyklopädie der Musik. Personenteil, Kassel, dl. 8, 1999-2006, p. 1362.
 • De Schrijver, K.: Robert Herberigs, in: Levende componisten in Vaanderen, Leuven, dl. 1, 1954, p. 89-94.
 • Dewachter, M.: Robert Herberigs (Gent 1886 - Oudenaarde 1974). Inleiding tot zijn oeuvre, Licentiaatsverhandeling Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, 1978.
 • Dewilde, J.: De veelzijdigheid van Herberigs, in: Muziek en Woord, jrg. 17, nr. 200, mei 1991, p. 37.
 • D’Hooghe, K.: Concerti voor orgel en orkest, kamerorkest, of diverse ensembles, in: Orgelkunst, jrg. 27, nr. 4, december 2004, p. 232-242.
 • D’Hooghe, K.: Orgelmuziek in Vlaanderen tussen 1940 en 1975, in: Orgelkunst, jrg. 31, nr. 2, 2008, p. 61-79.
 • Heughebaert, H.: Ontmoetingen met Vlaamse komponisten. Robert Herberigs, in: Harop, nr. 8, oktober 1967, p. 195-202.
 • Janssens, T.: Le diable au corps - Robert Herberigs, in: De Gentse conservatoriumbibliotheek, tien componisten in profiel: op zoek naar muzikaal erfgoed tussen Belfort en Sint-Baafs, Mechelen, 2005, p. 163-178.
 • Mertens, C.: Robert Herberigs en zijn Lam Gods, in: Gamma, nr. 4, juli-augustus 1974, p. 152-154.
 • Mertens, C. en von Volborth-Danys, D.: Herberigs, Robert, in: Grove Music Online. Oxford Music Online, via www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/12830, online op 20 december 2010.
 • Neyens, K.: C’est belge… dit is Belgisch: Robert Herberigs, in: Muziek en woord, jrg. 12, nr. 141, juni 1986, p. 5.
 • N.N.: Huldiging van Meester Robert Herberigs 15 december 1956, overdruk uit Kultureel jaarboek voor Oostvlaanderen, s.l., 1956.
 • N.N.: Robert Herberigs, in: Onze Symphonie, jrg. 2, nr. 11, november 1924, p. [1-2].
 • Pieters, F: Robert Herberigs, in: Ook zij schreven voor blaasorkest, Wormerveer, 1996, p. 123.
 • Riessauw, A.: De Verlaine-liederen van Robert Herberigs, in: Gamma, nr. 6, november-december 1973, p. 237-239.
 • Robijns, J.: Herberigs, Robert, in: Nationaal bibliografisch woordenboek, Brussel, 1987, dl. 9, kol. 339-345.
 • Robijns, J. en Zijlstra, M.: Herberigs, Robert, in: Algemene Muziek Encyclopedie, Haarlem, dl. 4, 1980, p. 232-233.
 • Roquet, F.: Herberigs, Robert, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 386-387.