Hinderdael, César

Bazel, 30/01/1878 > Den Haag (NL), 22/05/1934

Biografie

Hinderdael, César

door Jan Dewilde

César Hinderdael studeerde bij Edgar Tinel aan het Lemmensinstituut in Mechelen, waar hij het diploma orgel haalde. Daarna studeerde hij verder aan de Conservatoria van Gent (orgel, harmonie, contrapunt en fuga) en Antwerpen (contrabas). Een van zijn eerste composities was Luim, een stuk voor contrabas dat als plichtwerk aan het Conservatorium van Antwerpen werd gebruikt.

Voor de Eerste Wereldoorlog speelde hij als contrabassist in de orkesten van de Klassieke Concerten en van de Vlaamse Opera. Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog vluchtte hij naar Nederland, waar hij tot zijn dood zou blijven wonen. Hij werkte er onder meer als portier bij het hotel Pomona in Den Haag tot hij slaagde in een auditie voor contrabassist bij het Residentie-orkest in dezelfde stad.

In Nederland leidde hij verschillende koren en publiceerde hij bijdragen in diverse muziektijdschriften. Aan de Caecilia-muziekschool in Den Haag was hij leraar voor orgel, harmonie, contrapunt en fuga. Voor de studie van H. Hasper Het rhythme in den zang der gemeente bij den eeredienst der protestantsche kerken noteerde hij alle melodieën. Bovendien harmoniseerde hij 400 gezangen voor gemengd koor.

Verschillende van zijn liederen werden gepubliceerd in de reeks Nederlandsche Zangstukken van het Willemsfonds en in de verzameling Het Vlaamsche lied, Onze Vlaamsche liederenschat en Liederen voor ons volk.

Op een libretto van Lode Scheltjens schreef hij de folkloristische opera De Schabletter die omstreeks Kerstmis 1931 in de Koninklijke Vlaamse Opera werd gecreëerd.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde