Keurvels, Edward

Antwerpen, 08/03/1853 > Hoogboom, 29/01/1916

Bibliografie

Eigen werken:

 • Duward, E. (ps. Edward Keurvels): Het vaderlandsch oratorio De Muze der Geschiedenis van Peter Benoit, Antwerpen, 1880.
 • Keurvels, E.: De Oorlog van Peter Benoit, Antwerpen, 1880.

Anderen over deze componist:

 • Celis, F.: Edward Keurvels, in: Vlaamse Toeristische Bibliotheek, oktober 1968.
 • Celis, F.: Vlaanderens rijk muziekpatrimonium: Edward Keurvels (1853-1916), in: Vlaams Muziektijdschrift, 1970, nr. 4, p. 104-112.
 • de Lattin, A.: XX. Edward Keurvels, het 'Duveltje', in: Antwerpse ephemera: toneel concert & opera, 1860-1920, Antwerpen: De Vlijt, 1960, p. 76-83.
 • Dupont, F.: 75 Jaar Symfonische concerten van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (1897-1972), Antwerpen, 1972.
 • Lhermitte, J.: Edward Keurvels en de stichting van het Nederlandsch Lyrisch Tooneel, in: De Week, 25 maart 1911. Geciteerd in: Billiet, P.: Hoe en door wie het Nederlandsch Lyrisch Tooneel en de Vlaamsche Opera te Antwerpen gesticht werden, Antwerpen, 1918, p. 8-11.
 • Monet, A.: Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen, Antwerpen, 1939.
 • Monet, A.: ''t Duveltje", in: Dat is allemaal gebeurd. Een journalistenleven, Antwerpen, 1952, p. 224-231.
 • Pols, A. M.: Vijftig jaar Vlaamsche Opera, Antwerpen, 1943.
 • Verbruggen, R.: Gedenkklanken 1893-1963. Koninklijke Vlaamse Opera Antwerpen, Antwerpen, 1965.