Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Mertens, Jos

Ternat, 17/10/1924

Biografie

Mertens, Jos

Indien men de muziek als een aangeboren gave zou willen beschouwen, dan is Jos Mertens hiervoor een levend voorbeeld. Steunend op eigen krachten en met niet te stillen studiegeest werkte hij zich, als autodidact op in het orgelspel, de theoretische muziekvakken, harmonie en compositie. Zo werd het hem ook mogelijk succesvolle examens af te leggen voor de Jury van het Belgisch Muziekcollege te Antwerpen (L. Mortelmans, L. de Vocht, Em. Bosquet). Goed geïnspireerde volksliederen in diverse stemmingen, jeugdig en fris ontworpen, godsdienstig-ingetogen of blakend van prikkelende strijdlust spreken het volksgemoed gemakkelijk aan in titels als: “Avondliedje” – “Kerstwiegeliedje” – “Brabantlied” – “Drie Koningen” – “Schachtenliefde” – “Lente” – “Ik ken een blond Marleentje”.

Historische tekst uit Const gaet voor cracht: zestien Vlaamse volksliedcomponisten, dl. 1, Lier, s.a., p. 8.