Miry, Karel

Gent, 14/08/1823 > Gent, 05/10/1889

Bibliografie

 • Bergmans, C.: Miry, Charles-François-Leopold, in: Le conservatoire royal de musique de Gand, Gent, 1901, p. 310-339.
 • Callant, E.: Kleine Studieën: Karel Miry, in: Zondagsblad: Bijblad van "Vooruit", 1915-1916, p. 347.
 • [Comiteit ter nagedachtenis van Karel Miry, voorzitter: Adolphe Samuel]: Ter nagedachtenis van Karel Miry - Vlaamsch toondichter, Gent, s.a.
 • Corbet, A.: De musicologische betekenis van "De Vlaamse leeuw", in: De Toerist, nr. 24, 1951.
 • Deprez, A.: De Vlaamse Leeuw. Feiten en stemmingen uit de jaren 1840-1848', in: Jaarboek van de Koninklijke soevereine hoofdkamer van rhetorica 'De Fonteine', IX, 2e reeks, nr. 1 (1959), p. 97-155.
 • Dewilde, J.: Rein als zijne akkoorden – Karel Miry, in: De Gentse conservatoriumbibliotheek, tien componisten in profiel: op zoek naar muzikaal erfgoed tussen Belfort en Sint-Baafs, Mechelen, 2005, p. 71-88.
 • Fétis, J.-F: Miry (Charles), in: Biographie universelle des musiciens, 2e uitgave, dl. 6, Parijs, 1875, p. 152-153.
 • Gregoir, E.: Miry (Charles), in: Galerie biographique des artistes-musiciens belges du XVIIIme et du XIXme siècle, Brussel, 1862, p. 134-135.
 • Gregoir, E.: Miry (Charles) in: Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et au XIXme siècle, Brussel, 1885, p. 315-316.
 • Maertens, J.: De structuurontleding van de symfonieën van Karel Miry, onuitgegeven licentiaatsverhandeling RUG, 1968.
 • Moulckers, J.: Recueil de chants patriotiques des maîtres de l’art musical belge - 75e anniversaire de l’indépendance nationale 1830-1905 / Vaderlandsche zangen der meesters van de Belgische toonkunst - 75ste verjaring der nationale onafhankelijkheid, Lier, 1905, p. 198.
 • N.N. [Edouard Gregoir?]: Artistes Belges. Charles Miry, in: Le guide musical, jrg. 17, nr. 18, 4 mei 1871, p. [1-2].
 • N.N.: Gand, in: Le Guide musical, jrg. 10, nr. 7, 11 februari 1864, p. [3] & Le Guide musical, jrg. 10, nr. 9, 25 februari 1864, p. [3].
 • Roquet, F.: Miry, Karel Frans Leopold, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 508-509.
 • Thys, A.: Charles Miry, in: Historique des sociétés chorales de Belgique, Gent, 1855, p. 177.