Peeters, Flor

Tielen, 04/07/1903 > Antwerpen, 04/07/1986

Bibliografie

Eigen werk

 • Peeters, F. en Vente, M.: De Orgelkunst in de Nederlanden van de 16de tot de 18de eeuw, Antwerpen, 1971.
 • Peeters, F.: Lemmenshulde, in: Musica Sacra, september 1951, p. 102-106.
 • Peeters, F.: The Organist's Repertory. 10: César Franck's Organ Music, in: The Musical Times, jrg. 113, nr. 1550, april 1972, p. 395-397.
 • Peeters, F.: César Franck's Organ Music: 2. Interpretation, in: The Musical Times, jrg. 113, nr. 1551, mei 1972, p. 499-500.
 • Anderen over de componist

  • Bate, J.: Peeters, Flor, in: The New Grove, via www.oxfordmusiconline.com, online op 20 oktober 2010.
  • Bate, J.: Flor Peeters at 70, in: Musical Times, jrg. 114, nr. 1560, 1 februari 1973, p. 185-186.
  • Beechy, G.: The organ music of Flor Peeters, in: The Quaterly Record, nr. 207, april 1967, p. 72–86.
  • Buyssens, M.: Bibliografie Meester Flor Peeters, s.l., 1971.
  • Corbet, A. en Paap, W.: Peeters, Flor, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 5, Amsterdam, 1961, p. 451-457.
  • D'Hooghe, K.: 60 jaar Flor Peeters, in: Musica Sacra, jrg. 64, nr. 3, september 1963, p. 131-139.
  • D'Hooghe, K.: Flor Peeters (4 juillet 1903 - 4 juillet 1986), in: L'Orgue, nr. 207, juli-augustus-september 1988, p. 15.
  • Donnell Blackham, E.: An analytical study of the formal treatment of the cantus firmus in 30 Chorale Preludes by Flor Peeters, thesis aan de Brigham Young University (Provo, Utah, USA), 1962.
  • Duyck, M.: Flor Peeters, in: Turnhoutse koorcomponisten van de 16e eeuw tot vandaag, Turnhout, s.d., p. 86-88.
  • Fenlon, I.: Peeters, Flor, in: The New Grove, 2e uitgave, dl. 19, New York, 2001, p. 285-287.
  • Florquin, J.: Ten huize van … Flor Peeters, in: Ten huize van... 1, Leuven [Brugge], 1971, p. 351-370, via www.dbnl.org/tekst/flor007tenh01_01/flor007tenh01_01_0019.php?q= , online op 20 oktober 2010.
  • Giles, W.: The organ music of Flor Peeters, in: Journal of Church Music, jrg. 9, 1967, p. 8-10, 43.
  • Goffinet, L.: Een monumentaal orgelwerk van Flor Peeters - 70 koraalvoorspelen, in: Musica Sacra, jrg. 59, nr. 3, september 1958, p. 107-116.
  • Hesford, B.: A Companion to Flor Peeters's Opus 100, in: Musical Opinion, jrg. 100, nr. 1192, februari 1977, p. 256-257 (vervolgt in latere nummers - laatste en zesde deel in Musical Opinion, jrg. 100, nr. 1197, p. 497-499).
  • Hesford, B.: The organ works of Flor Peeters, in: Musical Opinion, jrg. 100, nr. 1199, september 1977, p. 603; jrg. 101, nr. 1201, november 1977, p. 49-57; jrg. 101, nr. 1202, p. 101-110.
  • Hofmann, J.: A Study of Pedagogical Values found in Selected Organ Works of Flor Peeters, thesis aan de University of Rochester, NY, USA, 1973.
  • Hofmann, J.: Flor Peeters – His life and his organ works, New York, 1978.
  • Lade, J.: The organ music of Flor Peeters, in: The Musical Times, jrg. 109, nr. 1505, juli 1968, p. 667-669.
  • Lemacher, H.: Flor Peeters, a profile, in: Caecilia, a review of catholic church music, jrg. 84, nr. 3, augustus 1957, p. 174-176 [in mei van hetzelfde jaar ook verschenen in de Duitse Musica Sacra, Bonn], via http://musicasacra.com/publications/caecilia/1957_8_caecilia.pdf, online op 30 september 2010.
  • Leytens, L.: Peeters, Flor, in: MGG, Personentheil, dl. 13, Kassel, 2005, p. 242-243.
  • Marx, B.: Orgelschulen des 20. Jahrhunderts, in: Musica Sacra [Duitsland], jrg. 97, 1977, p. 22-35.
  • Merrill, E.: Thesis on the Organ works of Ch. Tournemire and Flor Peeters, Stanford University (1938-1939).
  • Mohrs, R.: Een Belgisch-Duitse vriendschap: Flor Peeters en Hermann Schroeder, in: Orgelkunst, jrg. 26, nr. 4, december 2003, p. 293-301.
  • N.N.: Flor Peeters, in: Album der jongeren: De jongere Vlaamsche toondichters, in: Vlaamsche muziek nr. 12 (biografische informatie bij bundel composities van Poot, Schoemaker, Mortelmans, Peeters, Albert, Schampaert, Baeyens, Van Beveren, Fouquet), Antwerpen, s.d. (ca. 1928), p. 223.
  • N.N.: Flor Peeters, in: The Musical Times, jrg. 127, nr. 1726, december 1986, p. 705.
  • Peeters, G.: Brieven van Marcel Dupré aan Flor Peeters, in: Orgelkunst, jrg.13, nr. 4, december 1990, p. 167-174; jrg.14, nr. 1, maart 1991, p. 22-34; jrg.14, nr. 2, juni 1991, p. 63-72.
  • Peeters, G.: Catalogus werken Flor Peeters, Antwerpen, 1990.
  • Peeters, G.: Charles Tournemire (1870-1939) en Flor Peeters (1903-1986), in: Orgelkunst, jrg. 12, nr. 4, december 1989, p. 157-163.
  • Peeters, G.: Flor Peeters, leraar, componist, organist, in: Gamma, jrg. 25, nr. 5, september-oktober 1973, p. 206-208.
  • Peeters, G.: Flor Peeters, orgelpunt?, in: Orgelkunst, jrg. 19, nr. 4, december 1996, p. 182-185.
  • Peeters, G.: Flor Peeters on his 70th Birthday, in: Music: the AGO and RCCO Magazine, jrg. 7, nr. 12, 1973, p. 28–29.
  • Peeters, G. en Schroyens, R.: Flor Peeters (1903-1986) - Allegro energico, Antwerpen, 1991.
  • Pieters, P.: Flor Peeters (1903-1986): bij de herdenking van zijn honderdste verjaardag, in: Orgelkunst, jrg. 26, nr. 2, juni 2003, p. 129-148.
  • Ramsey, B.: Organ music - Flor Peeters, in: The Musical Times, jrg. 108, nr. 1489, maart 1967, p. 260.
  • Schoemaker, M.: Flor Peeters, in: Syrinx, jrg. 2 (1938), p. 20-21.
  • Schroyens, R.: De koraalpreludia van Flor Peeters, in: Orgelkunst, jrg.15, nr. 4, december 1992, p. 173-183; jrg.16, nr. 1, maart 1993, p. 33-42.
  • Schroyens, R.: Die Navond en die Roze, 40 jaar herinneringen aan Flor Peeters, in: Jaarboek Kon. Oudheidkundige Kring Mechelen 1984, Mechelen, 1984.
  • Schroyens, R.: Herinneringen aan Flor Peeters ter gelegenheid van zijn 80ste verjaardag, in: Orgelkunst, jrg. 6, nr.2, juni 1983, p. 4-19.
  • Schroyens, R.: Peeters gespeeld, in: Orgelkunst, jrg. 12, nr.1, maart 1989, p. 23-27; jrg. 12, nr.2, juni 1989, p. 70-81.Schroyens, R.: Peeters nagespeeld, in: Orgelkunst, jrg. 13, nr. 1, maart 1990, p. 25-30; jrg. 13, nr. 3, september 1990, p. 123-128.
  • Schroyens, R.: Peeters speelt Peeters, in: Orgelkunst, jrg. 11, nr. 1, maart 1988, p. 26-33; jrg. 11, nr. 2, juni 1988, p. 65-69.
  • Servaes, H.: Flor Peeters' muzikale persoonlijkheid, in: Musica Sacra, jrg. 51, nr. 1, maart 1950, p. 24-30.
  • Verdin, J.: Flor Peeters, in: Handbuch Orgelmusik (Komponisten - Werke - Interpretation), 2e uitgave, Kassel, 2010, p. 256-258.
  • Visser, P.: De laatste werken van Flor Peeters, in: St.-Gregoriusblad, jrg. 83, nr. 1, 1962, p. 35-36.
  • Visser, P.: Flor Peeters, organist, Turnhout, 1950.
  • Visser, P.: Flor Peeters zeventig jaar, in: St.-Gregoriusblad, jrg. 97, nr. 3, juni 1973, p. 147-149.
  • Vyverman, J.: Flor Peeters, in: Muziek-Warande, jrg. 6, nr. 11, 1 november 1927, p. 221-224.
  • Whitacre, A.: Ars Organi, orgelmethode in 3 delen door Flor Peeters, in: Musica Sacra, jrg. 58, nr. 4, december 1957, p. 168-171.