Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Roels, Oscar

Gent, 02/11/1864 > Gent, 29/10/1939

Bibliografie

  • Bergmans, C.: Roels, Oscar, in: Le conservatoire royal de musique de Gand, Gent, 1901, p. 363-370.
  • De Schrijver, K.: Roels, Oscar, August, in: Bibliografie der Belgische toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 92.
  • Gilson, P.: Les compositeurs belges, in: Série française n° 8 - Emissions musicales A, NIR-INR (Brussel, 1936), p. 38.
  • Lambrechts, L.: Een Gilson-Roels-Festival, in: Muziek-Warande, jrg. 6: nr. 1, 1 januari 1927, p. 16-17.
  • Moulckers, J.: Recueil de chants patriotiques des maîtres de l’art musical belge - 75e anniversaire de l’indépendance nationale 1830-1905 / Vaderlandsche zangen der meesters van de Belgische toonkunst - 75ste verjaring der nationale onafhankelijkheid, Lier, 1905, p. 284.
  • Robijns, J. en Zijlstra, M.: Roels, Oscar, in: Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 8, Haarlem, 1983, p. 340.
  • Roquet, F.: Roels, Oscar Augustus, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 599.
  • Sabbe, M.: De muziek in Vlaanderen, Antwerpen, 1928, p. 43.
  • Van Hemel, V.: Roels, Oscar, in: Voorname Belgische toonkunstenaars uit de 18de, 19de en 20ste eeuw, Antwerpen, 1933, p. 61.