Roelstraete, Herman

Lauwe, 20/10/1925 > Kortrijk, 01/04/1985

Biografie

Roelstraete, Herman

door Jan Dewilde

Herman Roelstraete studeerde aan het Lemmensinstituut, waar hij via Jules Van Nuffel het werk van de Vlaamse polyfonisten leerde kennen, en aan de conservatoria van Brussel en Gent. Nadien was hij leraar aan en directeur van verschillende muziekacademies.

Roelstraete liet een gevarieerd oeuvre na van ongeveer 160 opusnummers waarin zowat alle genres vertegenwoordigd zijn, opera uitgezonderd. Zijn bijzondere aandacht ging uit naar de koormuziek, waarvoor hij teksten van onder meer Albrecht Rodenbach, Paul Van Ostaijen en Anton Van Wilderode gebruikte. Hij onderhield intense contacten met vele amateurkoren, die hij begeleidde en adviseerde. In zijn geboortestreek verzamelde hij volksliederen, waarvan hij er verschillende bewerkte. Daarenboven deed hij veel musicologisch opzoekingswerk naar vergeten Vlaamse componisten en stichtte en dirigeerde hij meerdere vocale en instrumentale ensembles waarmee hij vooral Vlaamse muziek uitvoerde.

Als dirigent engageerde hij zich sterk voor het werk van Krafft, Peter Benoit en Edgar Tinel. In 1967 kreeg hij van de stad Antwerpen en het Peter Benoitfonds de Prijs Peter Benoit voor zijn uitvoering van Benoits Drama Christi en in 1983 kende de Belgische muziekpers hem de Snepvangersprijs toe voor zijn opname van Benoits Requiem met het Kortrijks Gemengd Koor en het koor en orkest van de Belgische Radio en Televisieomroep.

Roelstraete stichtte in 1978 Musica Flandrorum, een cultuurorganisatie die zich via musicologisch opzoekingswerk, een kamerkoor en een muziekuitgeverij inzette voor de Vlaamse muziek.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde