Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Sax, Florimond

Sint-Niklaas, 06/01/1868 > Sint-Niklaas, 17/06/1934

Biografie

Sax, Florimond

door Jan Dewilde

Florimond Sax studeerde aan de Vlaamsche Muziekschool in Antwerpen bij Jan Blockx, Paul Gilson en Emiel Wambach.

In 1895 werd hij in Sint-Niklaas benoemd tot muziekleraar aan het Sint-Jozefinstituut, ter vervanging van Kamiel Van den Hende. Daarnaast gaf hij ook muziekonderricht aan zondagsscholen en baatte hij een muziekhandel uit. Ondertussen leidde hij een koor waaruit later, in samenwerking met het koor van de plaatselijke normaalschool, het Koninklijk Gemengd Koor Sint-Gregoriusgilde groeide. Vijfenveertig jaar lang dirigeerde Sax het mannenkoor bij de opluistering van de erediensten in de Onze-Lieve-Vrouwekerk en het gemengd koor in concerten.

Van 1927 tot 1934 was Sax directeur van de Stedelijke Muziekschool van Sint-Niklaas. Een jaar na zijn aantreden begon hij een vierde jaar notenleer en een koorklas die voor alle leerlingen verplicht was. Vier jaar later werd met een vijfde jaar notenleer gestart. In 1934 werden de leergangen verder uitgebreid met een klas voor cello en een tweede vioolklas. In eigen beheer publiceerde hij een Cours simple et pratique pour apprendre les éléments de la musique. Hij vroeg bekende figuren uit de muziekwereld om in Sint-Niklaas te zetelen in de jaarlijkse examencommissies en legde aldus contacten met componisten en musici als Paul Gilson, Emiel Hullebroeck, Jef Van Durme, Jef Van Hoof, Mina Bolotine en Flor Alpaerts. In volle crisisjaren van 1930 trachtte hij toch een interessante concertprogrammering uit te bouwen. Zijn inzet voor het muziekonderwijs werd hoog gewaardeerd door Emiel Hullebroeck, de toenmalige inspecteur van het muziekonderwijs. Na zijn dood werd Sax als directeur opgevolgd door Lodewijk Ellegiers.

Sax componeerde vooral gelegenheidswerken, zoals de Cantate tot inhuldiging van het standbeeld der gesneuvelde soldaten en opgeëisten (1926) en Hulde aan onze missionarissen.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde