Van den Abeele, Cyriel

Ursel, 14/01/1875 > Gent, 02/11/1946

Bibliografie

 • De Henau, J.: Aristide Cavaillé-Coll in de Sint-Niklaaskerk te Gent. De ontstaansgeschiedenis van een orgel. Onuitgegeven licentiaatsthesis KULeuven, 2002.
 • De Schrijver, K.: Abeele, Cyriel van den, in: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars, Leuven, 1958, p. 9.
 • Heye, F. en Soenen, G.: Symfonisch, koor- en orgelwerk van Cyriel Van den Abeele [programmabrochure huldeconcert 26 november 2010], Gent, 2010.
 • Lambrechts, L.: Cyrille Van den Abeele, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 8, 1 augustus 1926, p. 169-174.
 • N.N. [redactie De Schalmei]: In Memoriam [Cyriel Van den Abeele], in: De Schalmei, jrg. 1, nr. 6, november 1946, p. 21.
 • Robijns, J. en Zijlstra, M.: Abeele, Cyriel Van den, in: Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 1, Haarlem, p. 14.
 • Roquet, F.: Van den Abeele, Cyriel, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 194-195.
 • Vande Casteele, L.: Toondichter Cyriel Van den Abeele (1875-1946), in: Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, dl. 63, nr. 2, juli-december 2009, p. 209-266.
 • Van den Abeele, G.: Cyriel Van den Abeele, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 1, kol. 1-3, Brussel, 1964.
 • Van den Abeele, G.: Stijlkritische analyse en karakterisering van de motetten van Cyriel Van den Abeele, onuitgegeven licentiaatsthesis Rijksuniversiteit Gent, 1975.
 • Van der Mueren, F.: Over de betekenis van de Baroktijd voor ons. Het Orgel van Sweelinck tot Bach, in: De Praestant, jrg. 8, nr. 2, april 1959, p. 48-49.
 • Van der Mueren, Fl.: Perspectief van de Vlaamse Muziek sedert Benoit, Hasselt, 1961, p. 51-52.
 • Van Mol, J.: Cyriel Van den Abeele (1875-1946) en het orgel van de Sint-Niklaaskerk in Gent, in: Orgelkunst, jrg. 27, nr. 2, juni 2004, p. 99-109.