Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Van Durme, Ferdinand

Eksaarde, 01/06/1835 > Eksaarde, 02/07/1900

Biografie

Van Durme, Ferdinand

door Jan Dewilde

Van 1873 tot aan zijn dood was deze broodbakker koster-organist in zijn geboorteplaats. Zijn vader Feliciaan was hem in die functie voorafgegaan en had in 1843 in Eksaarde een kerkorkest opgericht. En net zoals zijn vader dirigeerde Ferdinand Van Durme de plaatselijke Koninklijke Harmonie Sint-Caecilia. Voor deze harmonie schreef Van Durme een aantal stukken en bewerkte hij onder andere de cantate De klokke Roeland van Edgar Tinel. 

Ferdinand Van Durme was de eerste leraar van Tinel. Hij was de vader van Oscar en Prudent en de grootvader van Jef Van Durme.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde