Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Van Durme, Fernand

Eksaarde, 18/04/1914 > Antwerpen, 13/10/1993

Biografie

Van Durme, Fernand

Na zijn humaniora te Sint-Niklaas werd hij als leerling opgenomen in Mechelen in het Lemmensinstituut. Hij studeerde er onder de leiding van Fl. Peeters, Marinus De Jong en Mgr. Van Nuffel en werd er bekroond met het diploma van laureaat van het Lemmensinstituut. Alvorens de “carrière” aan te vatten ging hij zijn praktische kennis aan de wetenschap toetsen en besloot hij de leergangen te gaan volgen aan de Rijksuniversiteit te Gent, alwaar hij na drie jaar studiën aan het Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Oudheidkunde, het diploma van Licentiaat in de Kunstgeschiedenis behaalde. Hij vatte zijn muzikale loopbaan aan als organist te Sint-Niklaas en werd er tevens dirigent van het bekend koor “St.-Gregoriusgilde”, waarmede hij ettelijk prijzen wegkaapte. In 1951 werd hij muziekprogrammator bij de B.R.T., omroep Leopoldstad in Congo. Sedert 1960 bekleedt hij de plaats van sonorisator bij de Vlaamse uitzendingen van de televisie.

Naast kamermuziekwerken en werken voor klavier en viool wordt hij vooral aangetrokken tot het vocale repertorium. Hij schreef een 20-tal koorwerken, waaronder het mooie pittige “Eens Meien morgen vroege” vooral bekend is een 50-tal liederen, zowel eenstemmig als in meerstemmige bewerking.

Naast mooie kunstliederen zoals “Melopee” op tekst van P. van Ostayen, werd het volkslied door hem gaarne beoefend. Volkswijzen uit Zuid-Afrika en ook uit andere landen heeft hij bewerkt en het eigen volksliedrepertorium vulde hij aan met frisse liedjes, die nog immer bekoren, zoals “Waasland” – “Waaslands Meidansje” e.a.

Historische tekst uit Const gaet voor cracht: zestien Vlaamse volksliedcomponisten, dl. 2, Lier, s.a., p. 20-21.