Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Van Eyck, Jan Aloïs

Turnhout, 13/08/1854 > Turnhout, 02/03/1923

Biografie

Van Eyck, Jan Aloïs

door Jan Dewilde

Van Eyck werd op vierentwintigjarige leeftijd dirigent van de Orfeuskring in Turnhout, die bestond uit een harmonie, een koor en een symfonisch orkest. Deze vereniging was in 1863 ontstaan na een fusie van de zogenaamde "Harmonie van Turnhout" en de harmonie Sint-Caecilia. Van Eyck heeft voor deze ensembles veel gecomponeerd. Maar slechts één werk van hem is in druk bewaard gebleven, namelijk Mijn laatste hoop, een lied op tekst van Th. Van Ravensteyn, dat in 1881 bij Charles de Paeux in Baarle-Hertog werd gepubliceerd.

Jan Van Eyck was erg actief in het plaatselijke muziekleven. Als leraar aan de muziekschool van Turnhout leidde hij honderden leerlingen op.

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde