Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Van Hulse, Gustaaf

Sint-Jan-in-Eremo, 15/07/1862 > Sint-Niklaas, 02/07/1954

Biografie

Van Hulse, Gustaaf

door Jan Dewilde

Gustaaf Van Hulse was jarenlang koster-organist en kapelmeester aan de decanale kerk van Sint-Niklaas. In die functie componeerde hij kerkmuziek, zoals de Missa Tota pulchra es Maria en de Missa in honorem sancti Antonii. Verder componeerde hij ook motetten en geestelijke liederen. 

Van Hulse publiceerde in Musica Sacra, het tijdschrift van het Interdiocesaan instituut voor kerkmuziek (het Lemmensinstituut) in Mechelen. Hij was de vader van de bekende organist en componist Camil Van Hulse. 

© Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw - Jan Dewilde