Componisten menu

ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Van Oost, Arthur

Leuven, 12/09/1870 > Brussel, 23/04/1942

Bibliografie

  • Corbet, A.: Oost, Arthur Van, in: Algemene muziekencyclopedie, dl. 5, Antwerpen-Amsterdam, 1961, p. 299.
  • De Schrijver, K.: Oost, Arthur, Van, in: Bibliografie der Belgische toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 85.
  • Guery, A.: Arthur Van Oost, in: La Revue Musicale Belge, jrg. 11, nr. 21, Brussel, 1935, p. 1-2.
  • Lamey, L.: In memoriam Arthur van Oost: feestrede uitgesproken op het herdenkend huldebetoon toondichter Arthur van Oost ter eere, ingericht op 16 augustus 1942, Leuven, 1942.
  • N.N.: De zingende molens (programmaboek Lier, oktober 1932).
  • Roquet, F.: Van Oost, Arthur, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 821-822.
  • Van den Borren, C.: Geschiedenis van de muziek in de Nederlanden, Antwerpen, 1951, p. 260.
  • Van der Mueren, F.: Vlaamsche Muziek en Componisten in de XIXde en XXste eeuw, Beroemde musici, deel XX, 's Gravenhage, 1931, p. 87.