ShareShare | print|
E-mail deze pagina

Minister Sven Gatz erkent het Leuven Chansonnier als Vlaams Topstuk

» 28/08/2018

Minister Sven Gatz erkent het Leuven Chansonnier als Vlaams Topstuk

Het laatvijftiende-eeuwse Leuven Chansonnier, een perkamenten manuscript met polyfone composities, is definitief beschermd als Vlaams Topstuk. Het Leuven Chansonnier vormt een belangrijk getuigenis van de muziek die in de late middeleeuwen in de hogere kringen populair was. Het handschrift is eveneens een belangrijke literaire bron, want ook alle gezongen teksten staan er volledig in.

Vlaams minister van Cultuur: Het is hoogst uitzonderlijk dat er nog originele muzikale bronnen met polyfonie uit de vijftiende eeuw opduiken. Dat ze in ongerepte staat verkeren, volledig authentiek tot ons zijn gekomen en inhoudelijk zo rijk zijn, is nóg zeldzamer. Het manuscript bevat nagenoeg alle populaire composities uit de jaren 1450 tot 1460 en daarenboven twaalf tot op vandaag onbekende stukken. Het Leuven Chansonnier is dan ook een unieke verzameling van laatmiddeleeuwse polyfonie, die niet mag ontbreken op de Topstukkenlijst.

Het Leuven Chansonnier is een handschrift met een corpus van vijfennegentig perkamenten folio’s. De bladen hebben een afmeting van ongeveer 12 op 8,5 cm, het kleinste formaat van de zes bewaarde chansonniers van dit type. De band is vervaardigd uit karton dat met brokaat bekleed is.

Van deze chansonniers is het Leuven Chansonnier in de meest oorspronkelijke staat bewaard. Boekbanden met textiel kwamen frequent voor in de vijftiende eeuw, maar de meeste hebben de tand des tijds niet doorstaan, ofwel door slijtage, ofwel omdat het herinbinden later een algemene praktijk werd. Alleen al de boekband van het Leuven Chansonnier is dus een bijzonder waardevol en zeldzaam relict.

Digitaal bladeren door het chansonnier kan op http://www.idemdatabase.org

 

Bron: Website Cultuur van de Vlaamse Overheid