Ga verder naar de inhoud

Adriaens, Theo

° Mechelen, 15/09/1904 — † Mechelen, 10/05/1935

Biografie

Annelies Focquaert

Theo (Theodoor) Adriaens begon in 1925 zijn beiaardstudies aan de Beiaardschool in Mechelen als student van Jef Denyn. Hij studeerde af in augustus 1927, met grote onderscheiding, de hoogste classificatie die tot op dat ogenblik enkel toegekend waren aan twee andere studenten: Staf Nees, die na Denyn directeur zou worden aan de Mechelse Beiaardschool, en Jan Donnes.

Op 16 mei 1929 huldigde Theo de gerestaureerde Vlaamse beiaard (Witlockx, 18de eeuw) van het beroemde paleisklooster van Mafra in Portugal in. Bij deze restauratie was Jef Denyn adviseur geweest, de werken gebeurden onder meer door François Somers uit Mechelen en Felix van Aerschodt, die enkele nieuwe klokken goot. Het inhuldigingsconcert was nationale gebeurtenis: er waren niet alleen heel wat hoogwaardigheidsbekleders, waaronder de President van Portugal en minister Salazar, maar er kwamen ook 30.000 mensen naar het kleine dorp om het concert te horen. Adriaens werd door het stadsbestuur van Mafra tot beiaardier aangesteld en gaf van mei tot oktober wekelijks twee beiaardconcerten. Hij zette in elk concertprogramma Portugese muziek, zowel volks als klassiek, en heel wat Vlaamse werk van onder meer Van den Gheyn, Andelhof, Van Hoof, Hullebroeck, Denyn en zijn eigen Preludium voor beiaard (zijn enige compositie). De concerten hadden zoveel succes dat er extra bussen en treinen werden ingelegd tussen Lissabon en Mafra om de volkstoeloop mogelijk te maken. Op 2 augustus 1929 werd hij leraar van een vrije beiaardcursus aan het Nationaal Conservatorium van Lissabon.

In 1931 kon Theo Adriaens het derde concertseizoen in Mafra niet meer verzorgen omdat hij ernstig verzwakt was door tuberculose en naar Mechelen moest terugkeren, waar hij stierf in 1935, amper dertig jaar oud.

Bron: Gedenkboek Jef Denyn, 1947, p. 291.

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • Beiaardschool Mechelen: Gedenkboek Jef Denyn, Brussel, 1947, p. 250, 288, 290-291.
  • Godenne, W. en Joosen, H.: Jubileumboek 1922-1972 - Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" te Mechelen, mechelen, 1973, p. 25, 27, 42, 199.
  • N.N.: Echos et Nouvelles, in: Le Ménestrel, jrg. 91, nr. 43, p. 460.
  • N.N.: Het Hoekje van den Beiaardier, in: Muziek-Warande, jrg. 8, nr. 5, mei 1929, p. 113.
  • N.N.: História cronológica dos carrilhões de Mafra, via http://www.senhoranazaremafra.com/index.php?page=historia (online op 21/04/2022).
  • N.N.: Portugal, in: Het Ypersch Nieuws, 4 mei 1929, p. 9.
  • Roquet, F.: Adriaens, Theo, in: Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 10.
  • Van der Heyden, J.: Belgian Chime School Student Gets Official Position in Portugal, in: The Guardian (Little Rock, Arkansas, US), jrg. 18, nr. 31, 27 [sic] april 1929, p. 7, via http://arc.stparchive.com/Archive/ARC/ARC04291929p01.php (online op 21/04/2022).

Historische teksten

Het Hoekje van den Beiaardier

een anonieme journalist

The Guardian, Arkansas, over Adriaens

Rev. J. Van der Heyden (Louvain Correspondent, N.C.W.C. News Service.)

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.