Ga verder naar de inhoud

Desmet, Alfons

° Ooigem, 1/01/1864 — † Brussel, 31/03/1944

Biografie

Annelies Focquaert

Na zijn lagere schooltijd vertrok hij voor zijn hogere opleiding naar het ‘Institut St. Berthuin’ in Malonne en korte tijd nadien naar de ‘Ecole de musique religieuse’ van Mechelen, die op 2 januari 1879 door Jacques-Nicolas Lemmens was geopend. Hij was er de eerste ingeschreven leerling en kreeg lessen van Lemmens en na diens overlijden in 1881, van Edgar Tinel. Toen hij zijn orgeldiploma met de grootste onderscheiding verwierf was Desmet 18 jaar oud [1882]: hij was de eerste afgestudeerde van de school. In 1887 stelde Kanunnik Closson hem aan als organist van de Kathedraal van Namen; tegelijkertijd aanvaardde hij ook de plaats van organist aan de Jezuïetenkerk in dezelfde stad. Hij was redactielid van Musica sacra en stond bekend als een beroemd orgelvirtuoos. In 1902 volgde hij - na een gecontesteerde proef achter gesloten deuren - Alphonse Mailly op als orgelleraar aan het Conservatorium te Brussel. Onder zijn leerlingen telde hij Paul de Maleingreau, Maurice Guillaume, Louis Joos en Jean Absil. Aan de Sint-Servatiuskerk van Schaarbeek werd hij in 1906 assistent-organist, in 1907 organist-kapelmeester (> 1932). In 1936 was hij vicepresident van de sectie Liturgie en godsdienstige muziek op het Katholiek Congres te Mechelen, en werd hij erevoorzitter van de oud-leerlingenbond van het Lemmensinstituut.

Samen met zijn broer Aloys en met Oscar Depuydt harmoniseerde hij de liturgische zangen van het Organum comitans ad GradualeRomanum. Op 65-jarige leeftijd ging hij op pensioen als orgelleraar, maar gedurende vele jaren werkte hij in Namen nog verder als kapelmeester in de Kathedraal, als organist van de Jezuïetenkerk en als kapelmeester van de decanale St-Servatiuskerk. De Kerk schonk hem het gouden kruis ‘Pro Ecclesia et Pontifice’, de Staat verhief hem tot Ridder in de Kroonorde. Hij componeerde vooral religieuze muziek (missen, motetten), waarvan het merendeel verscheen als bijlagen bij Musica Sacra.

Bibliografie

Eigen werk

  • Desmet, A.: De l’interprétation des œuvres d’orgue de J.-S. Bach, in: Musica Sacra, jrg. 37, nr. 2, juni 1930, p. 120-124; nr. 4, december 1930, p. 245-252; jrg. 38, nr. 2, juni 1931, p. 98-99 ; nr. 3, september 1931, p. 157-168. Deze artikelenreeks verscheen enkel in de Franstalige editie van Musica Sacra.

Anderen over deze componist

  • Corbet, en Paap, W. (red.): Desmet, Alfons, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 2, Antwerpen-Amsterdam, 1958, p. 283.
  • De Beenhouwer, J. en Teirlinck, F.: August De Boeck (1865-1937), componist, Merchtem, 2011, p. 367.
  • Hanssens, S.: Orgelmuziek in Vlaanderen tussen 1900 en 1940, in: Orgelkunst, jrg. 31, nr. 1, maart-april-mei 2008, p. 26, 31.
  • Holvoet, F. en Levaux, T.: Desmet Alphonse (Alfons), in: Dictionnaire des compositeurs de Belgique du Moyen Âge à nos jours, Ohain-Lasne, 2006, p. 179.
  • Maertens, J. Desmet, Alfons, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, dl. 1, 2000, p. 79, 82.
  • N.N.: In Memoriam Alfons Desmet, in: De Schalmei, jrg. 1, nr. 1, april 1946, p. 16.
  • Robijns, J.: Desmet, Aloys, in: Algemene Muziek Encyclopedie, De Haan-Haarlem, dl. 2, 1980, p. 356.
  • Roquet, F.: Desmet, Alfons, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 254.
  • Whiteley, J.: Joseph Jongen and His Organ Music, New York, 1997, p. 24.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.