Ga verder naar de inhoud

Verdyen, Chrétien-Emile

° Leuven, 5/05/1827 — † Sint-Joost-ten-Node, 9/09/1864

Biografie

Annelies Focquaert

Chrétien-Emile Verdyen (Verdeyen) werd in 1828 geboren in Leuven, waar zijn vader eerste luitenant van de infanterie was. Zijn broer Emile-Eugène werd een bekend kunstschilder. Hij deed zijn eerste muziekstudies aan het Conservatorium van Luik. In 1837 vestigde hij zich in Brussel, waar hij pianoles kreeg van Raphael Georg Kiesewetter. Hij werd toegelaten tot de Koninklijke Militaire School en studeerde enkele jaren later af als luitenant.

Vanaf dan combineerde hij zijn militaire carrière met het componeren: zo was hij zeker in 1861 kapitein van het 11e linieregiment en dirigeerde hij in garnizoensstad Ieper de onderofficieren in zijn opera Maître Pancrace (17 januari). Ondanks het feit dat hij geen professionele muziekopleiding had gekregen, slaagde hij er toch in om heel wat werken uitgevoerd of uitgegeven te krijgen: een Stabat mater (uitgevoerd in Oostende door het orkest van het 7de linieregiment en liefhebbers); een zesstemmige Messe solennelle met orgel, harpen en orkest (uitgevoerd in Ieper in 1861); kerkmuziek met groot koor en orkest (Tantum ergo, Ave verum); een Cantate patriotique waarvoor hijzelf de tekst schreef, uitgevoerd ter gelegenheid van het bezoek van de koninklijke familie aan Ieper (1860); een Te Deum (uitgevoerd in de Sint-Maartenskerk van Ieper, 16 december 1862) en verschillende opera's: Baudouin Bras de Fer, een vijfakter waarvan in Oostende fragmenten werden uitgevoerd in 1854, Le Fou du Roi, uitgevoerd in het theater van Luik op 22 maart 1858, en Le Royal Régiment, een komische opera in een acte waarvan hij zelf het libretto schreef maar die nooit werd uitgevoerd. In 1872 vertolkte de muziekkapel van het garnizoen van Oostende de wals Ah, vous dirai-je maman in het Kursaal. Daarnaast schreef hij ook verschillende liederen, werken voor harmonieorkest en pianowerken, bijvoorbeeld de populaire bundel Les favorites d'Ostende.

Bibliografie

Anderen over deze componist

 • Corbet, A. en Paap, W.: Verdeyen, Chrétien, Emile, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 6, Antwerpen-Amsterdam, 1963, p. 641.
 • De Schrijver, K.: Verdeyen, Chrétien, Emile, in: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 110.
 • Fétis, F.-J: Verdyen (Chrétien-Emile), in : Biographie Universelle des musiciens, 2e uitgave, dl. 8, Parijs, 1875, p. 325.
 • Gregoir, E.:, Verdyen (Chrétien Emile), in: Galerie biographique des artistes-musiciens belges du XVIIIme et du XIXme siècle, Brussel, 1862, p. 191-192.
 • Gregoir, E.: Verdyen (Chrétien-Emile), in: Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et au XIXe siècle, Brussel, 1885, p. 451-452.
 • Maertens, J.: Verdeyen, Chrétien-Emile, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, dl. 6, Brugge, 2006, p. 149.
 • N.N.: Communiqué, in: Le Propagateur (Ieper), 5 april 1862, p. 1.
 • N.N.: Stads nieuws, in: De Toekomst, jrg. 1, nr. 38, 14 december 1862, p. 2; nr. 39, 21 december 1862, p. 1.
 • Pougin, A.: Verdyen (Chrétien-Emile), in: Biographie universelle des musiciens et bibliographie générale de la musique par F.-J. Fétis, Supplément et Complément, publiés sous la direction de Arthur Pougin, dl. 2, Parijs, 1880, p. 615.
 • Roquet, F.: Verdyen, Christianus Emilius ('Chrétien Emile'), in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 858-859.
 • Met dank aan Hubert Bovens.

Historische teksten

Stadsnieuws uit Ieper, 1862

een anonieme journalist

Dinsdag was het de verjaardag der geboorte van onzen wel beminden Koning. Ten 11 ure 's voormiddags kondigde onze beijaard het aanvangen van het Te Deum aan, welk ter dezer gelegenheid in onze hoofdkerk gezongen werd. Binnen de kerk was het zigt allerschoonst: het korps Pompiers met deszelfs Muziek was er naartoe getrokken; eene afdeeling onzer bezet­ting bevondt er zich insgelijks, en het bataljon Burgerwacht met de halve batterij Kanonniers hebben ook door hunne te­genwoordigheid luister aan het feest van 16n dezer willen bij­brengen.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.