Ga verder naar de inhoud

De koning der violoncellisten

een recensent van het tijdschrift Caecilia

[Op 2 december 1861 brak in het pakhuis Sint-Felix (gelegen tussen de Godefriduskaai en de Oudeleeuwenrui) in Antwerpen een verwoestende brand uit die vele mensenlevens eiste. Ten voordele van de slachtoffers en nabestaanden van de ramp werden verschillende benefietconcerten georganiseerd. Op 19 februari 1862 bijvoorbeeld haalde de muziekvereniging Grétry de ‘koning der violoncellisten’ naar de Scheldestad en bouwde rond hem een van die voor de 19e eeuw typische mengelprogramma’s op. Hieronder het lyrische verslag van Servais’ optreden, zoals verschenen in het Nederlandse tijdschrift Caecilia van 1 maart 1862.]

Antwerpen, 20 Februarij 1862.

Concert, gegeven ten voordeele der slagtoffers van de Entrepot St. Felix, door de maatschappij Grétri, met medewerking van M. François Servais, Woensdag den 19. Februarij 1862.

1e Partie. Ouverture des Joyeuses Commères de Windsor, de Nicolai. Cavatine de Jerusalem de Verdi, chantée par M. Dermont, eerste bas van het Fransche théater. Souvenir de Bade, morceau de concert de Servais, exécuté par F. Servais, (1e exécution). Chants lyriques de Saul, chœur par la Société de Gevaert.

2e Partie. Le Carnaval de Vénise, ouverture de A. Thomas. Cavatine de la Norma, de Bellini, chantée par Mme Rodrigues, alt van het Fransche théater. Fantaisie sur des airs Polonais par Servais. La Prière en pleine mer, chœur par la Société de J. Denefve.

Wanneer de koning der violoncellisten Servais hier optreedt, dan is het vooruit te voorzien dat de groote zaal der Cité te klein is, om de menigte van alle kanten toegesnelde liefhebbers plaats te verschaffen. Niettegenstaande Servais reeds 55 jaren bereikt heeft, is hij nog met dat vurig en zielroerend spel begaafd, dat in hem den genialen artiste par excellence kenmerkt. M. Servais trad op de estrade, onder de geestdriftige toejuichingen van ieder. En wat valt er nog te zeggen, nadat gansch Europa den grooten kunstenaar met lauweren rondom het hoofd heeft gevlochten.

Servais, wiens schoon en onovertrefbaar talent altijd jeugdig en krachtig blijft, spreekt eene taal, die door ieder verstaan wordt. Hij ontwringt tranen van aandoening, en de snaren, waarop hij zoo meesterlijk den strijkstok geleidt, schijnt hij aan de snaren van het hart des auditoriums gehecht te hebben. Met genoegen hebben wij den verbazenden vooruitgang bemerkt, die de zangkring onder de leiding van den heer Herreyns gemaakt heeft. Het orchest had wel wat nieuws kunnen te voorschijn brengen; maar uitgesteld is niet vergeten.

Kortelings wordt een tweede concert der ‘Dames de Charité’ gegeven, waarop de beroemde Vieuxtemps zich zal laten hooren. De ‘Cercle Artistique’ repeteert vlijtig een groot werk van Niels Gade, en Maandag wordt een groot concert gegeven door de Maatschappij ‘l’Echo de l’Escaut’, onder de leiding van den heer Henri Possoz.

N.N.: Antwerpen, 20 Februarij 1862. Concert, … in: Caecilia, Algemeen Muziekaal tijdschrift van Nederland, 1 maart 1862.