Ga verder naar de inhoud

Muziek-Warande sluit zich aan bij de algemeene hulde, die Meester Reyns bij zijn jubelviering te beurt is gevallen: 50 jaar gehuwd, 50 jaar leeraar aan de muziekschool, 50 jaar kapelmeester in Sint-Salvator! Reyns is de schrijver van de schoone Breydel-cantate, die in 1887 vóór Koning Leopold en Prins Boudewijn uitgevoerd werd, evenals van een machtig Hosanna, dat jaarlijks indruk maakt in de H. Bloedprocessie. Na den dood van K. Mestdagh was hij een tijd waarnemend bestuurder van de Brugsche Muziekschool. De plechtigheid bestond in het uitvoeren van een jubelmis en verscheidene motetten, destijds gecomponeerd door M. Reyns. De Gouverneur en de burgemeester waren tegenwoordig op het banket.

N.N.: Te Brugge, in: Muziek-Warande, jrg. 4, nr. 6, 1 juni 1925, p. 138.