Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief 103 - september 2011

A Propos Peter Benoit

door Annelies Focquaert

Op 14 oktober verschijnt een nieuw boek over Peter Benoit bij uitgeverij Pandora: A Propos Peter Benoit. Auteur Patrick Verhoeven treedt met deze Antwerpse wandelgids “in de voetsporen van Vlaanderens grootste toondichter” en schreef zo een hoogst originele en toegankelijke bijdrage aan de bestaande Benoit-literatuur.

De naam van Peter Benoit (1834-1901) mag dan bij het brede publiek nog wel een vage muzikale herinnering oproepen, toch is zijn ware betekenis als componist, muziekpedagoog, dirigent en grondlegger van een nationale school in Vlaanderen, vandaag de dag nauwelijks nog bekend. A Propos Peter Benoit wil daarin verandering brengen.

Patrick Verhoeven neemt de wandelaar mee op pad door Antwerpen, de stad waar Benoit zijn grootste muzikale triomfen kende, maar ook bittere tegenslagen en ontgoochelingen te incasseren had. Doorheen de wandelingen Aangespoeld in Antwerpen, Levenswerk, Monumentenzorg en Nalatenschap wordt steeds een ander gedeelte van de stad bekeken door de Benoit-bril, met veel aandacht voor zowel het heden als het verleden. De blik wordt af en toe wat scherper gesteld op de manier waarop vandaag met het bijhorende - soms verdwenen, soms vergeten - erfgoed wordt omgegaan. Tussen de monumenten door krijgt de lezer/wandelaar zo een lijst mee van toekomstdromen om de herinnering aan Benoit levend te houden. In het toepasselijk getitelde hoofdstuk De Wereld in! toont de gids ook nog de weg naar de Antwerpse Kempen, de Leiestreek, Brussel en Parijs: plaatsen die een belangrijke rol hebben gespeeld in het leven van Peter Benoit. Het SVM werkte met plezier mee aan de totstandkoming van dit boek.

A Propos Peter Benoit verschijnt bij uitgeverij Pandora als eerste in een nieuwe reeks wandelgidsen rond historische figuren die in Antwerpen naam maakten.

Het is natuurlijk geen toeval dat de boekvoorstelling zal doorgaan in de Peter Benoit-foyer van de Antwerp Management School aan de Sint-Jacobsmarkt 11: een historische locatie, want hier leidde Peter Benoit de Antwerpse muziekschool, die in 1898 tot Koninklijk Vlaams Conservatorium verheven werd. Wie er bij wil zijn, moet zich - omwille van het beperkte aantal plaatsen - per e-mail aanmelden vóór 7 oktober op info@aproposantwerpen.be.

Boekvoorstelling A PROPOS PETER BENOIT
Vrijdag 14 oktober 2011 - 17u30
Peter Benoitfoyer - Antwerp Management School, Sint-Jacobsmarkt 11, 2000 Antwerpen

17u30:
- Verwelkoming door Antwerp Management School
- Inleiding door uitgever André Bollen, Pandora Publishers
- Voorstelling van A Propos Peter Benoit door auteur Patrick Verhoeven
- Muzikaal intermezzo met Cristel De Meulder (sopraan) en Jan Van Mol (harmonium)
- Slotwoord door Philip Heylen, Schepen van Cultuur en Toerisme, Stad Antwerpen
18u30: Receptie

Hoe kan u dit boek bestellen?
- Prijs: 14 euro (inclusief 2 kortingsbonnen voor cd's met muziek van Benoit)
- uitgeverij Pandora: www.pandorapublishers.eu, email: info@pandorapublishers.eu

Internationale harmoniecompositiewedstrijd te Harelbeke

De stad Harelbeke wil zichzelf steeds meer profileren als muziekstad. Met dat doel wordt voor de vijfde maal de tweejaarlijkse Internationale harmoniecompositiewedstrijd uitgeschreven. Hedendaagse muziek, meer bepaald in de sector van de harmoniemuziek, verdient een permanente bevordering. Als stad wil Harelbeke componisten en uitvoerders motiveren en een venster op de wereld openen.

Kalender
20 april 2012: uiterste inzenddatum
mei 2012: beoordeling van de werken door een internationale jury van componisten
november 2012: instudering en uitvoering van de verkozen werken voor een publiek en een uit componisten en dirigenten bestaande internationale jury

Prijzen
1e prijs: 8.000 euro
2e prijs: 4.000 euro
3e prijs: 2.000 euro
Publieksprijs: 1.500 euro

Het reglement van de Internationale harmoniecompositiewedstrijd Harelbeke kan u terugvinden op de website: www.harelbeke.be/compositiewedstrijd

Nieuwe componistenfiches en vertalingen

De oogst van de eerste herfstmaand: een historische tekst waarin de première van Godelieve van Edgar Tinel wordt besproken; nieuwe bibliografieën van Arthur De Greef en Julius Schrey en nieuwe aanvullingen aan de fiche van François-Marie De Mol. Drie fiches werden naar het Engels vertaald: Eugeen Uten, Frans Van Campenhout en Pierre-Jean Van Damme.

Feest ter ere van Peter Benoit

door Annelies Focquaert

Ter gelegenheid van de Dag van de Koormuziek (16 oktober 2011) ging de redactie op zoek naar een tekst die het belang van koormuziek en volkszang op het einde van de negentiende eeuw in Vlaanderen kon uitbeelden. Wie de historische tekst leest, wordt getroffen door het fijne palet waarmee de auteur M.K. (zonder twijfel de Franstalige Maurice Kufferath) de grootse hommage schildert die Peter Benoit te beurt viel, toen in 1897 - tussen het feestgedruis door van 50 jaar België en de Wereldtentoonstelling in Brussel - het nieuws bekend raakte dat de Antwerpse Muziekschool zou worden gepromoveerd tot Koninklijk Vlaams Conservatorium. Ook 't Getrouwe Maldeghem besteedde aandacht aan dit feest ter ere van Benoit.

Lees hier de historische tekst van Maurice Kufferath.
Lees hier de historische tekst uit 't Getrouwe Maldeghem.

Romantische koormuziek uit Vlaanderen

door Michaël Scheck

In samenwerking met het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek en onder de redactie van Jan Dewilde, heeft de Duitse uitgever Musikproduktion Jürgen Höflich in München in de loop van de voorbije jaren al meer dan vijftig partituren van Vlaamse componisten uitgebracht. Ze worden wereldwijd verspreid en niet zelden ook uitgevoerd, waarvoor de reeks The Flemish Collection ontegensprekelijk de morele titel van een culturele ambassadeur van Vlaanderen verdient.

In deze reeks verschijnt nu voor de eerste maal een bloemlezing van Vlaamse romantische koormuziek op de internationale markt. Onder de titel Romantic Choir Music from Flanders worden er 24 werken gepresenteerd voor koor a capella, deels met orgelbegeleiding. De componisten zijn allen geboren tussen 1828 (François-Auguste Gevaert) en 1907 (Gaston Feremans), met daartussen ronkende namen als Peter Benoit, Edgar Tinel, August De Boeck, Lodewijk Mortelmans, Joseph Ryelandt, Jules Van Nuffel, Lodewijk De Vocht, Flor Peeters, ... Het is opmerkelijk dat vele van deze componisten in eigen land lange tijd uit het blikveld verdwenen waren. Voornamelijk dankzij het speurwerk van Vic Nees, die voor deze uitgave medeverantwoordelijk tekent, werden zij van onder het stof gehaald. Vanaf het moment dat hij het Vlaams Radio Koor begon te dirigeren, kreeg deze romantische koormuziek een nieuw leven en heeft ze opnieuw vaste voet gevat in het repertoire van talrijke Vlaamse koren.

Uit persoonlijke ervaring weten wij al lang dat deze composities ook buiten de grenzen van Vlaanderen steevast bewonderd en gesmaakt worden. Op concertreizen met het toenmalige Antwerps Bachkoor (1973-1991) door Europa, de Verenigde Staten en Japan - telkens met een flink aandeel muziek van eigen bodem op het programma -, werden de Vlaamse werken altijd bijzonder goed ontvangen.

Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek, in samenwerking met de Vlaamse koororganisatie Koor&Stem, heeft nu de gelegenheid met beide handen aangegrepen om een representatieve bloemlezing uit onze romantische koormuziek op het internationale forum te brengen. Daar men niet mag verwachten dat buitenlandse koren in staat en bereid zijn om op Nederlandse teksten te zingen, hebben de uitgevers teruggegrepen naar vertalingen en uiteraard ook naar het rijke geestelijke repertoire op Latijnse woorden.

De uitgave van Romantic Choir Music from Flanders wordt officieel voorgesteld tijdens de Dag van de Vlaamse Koormuziek (na de lezing van Jan Dewilde), op zondag 16 oktober e.k. in deSingel waar ook verschillende werken uit deze bundel te horen zijn. Nadere inlichtingen op www.koorenstem.be.

Naar aanleiding van deze uitgave brengen we een tekst van Kamiel Cooremans terug onder de aandacht. In oktober 1979 verscheen van zijn hand een bijdrage over negentiende-eeuwse Vlaamse koormuziek in het Berichtenblad van de Vlaamse Federatie van Jonge koren.

Lees hier de tekst van Kamiel Cooremans.

Tot ieders genoegen mag vandaag gezegd worden dat de kennis van de Vlaamse koormuziek uit de negentiende eeuw aanzienlijk toegenomen is tijdens de intussen verstreken drie decennia.

Dag van de Vlaamse Koormuziek

door Veerle Bosmans

Op zondag 16 oktober 2011 klinken in Kunstcampus deSingel (Antwerpen) honderden stemmen tijdens De Dag van de Vlaamse Koormuziek. Kinderkoren, jongerenkoren, vrouwenkoren, mannenkoren en gemengde koren krijgen verschillende workshops aangeboden onder leiding van onder andere Kurt Bikkembergs, Marleen De Boo, Régine Théodoresco (dirigente van het Franse koor Calliope), Ludo Claesen en Ignace Thevelein, Jan Coeck en Mieke Segers.

In de voormiddag staat er een lezing / aperitiefconcert op het programma. Jan Dewilde loodst zijn toehoorders vanaf 11.00u doorheen de geschiedenis van de Vlaamse koormuziek sinds 1830 en het koor Helicon onder leiding van Geert Hendrickx zorgt voor de live-luisterfragmenten. We horen onder andere muziek van Peter Benoit, Paul Gilson, Vic Nees en Willem Kersters.

Na de workshops in de namiddag wordt ’s avonds de mogelijkheid geboden om een concert van het Vlaams Radio Koor onder leiding van Johan Duijck en het Franse koor Calliope onder leiding van Régine Théodoresco te beluisteren. Dit dubbelconcert - met muziek van Franse componisten (Debussy, Boulanger en Ohana) en Vlaamse componisten (Nees, Bikkembergs en Tas) - vormt de apotheose van de Dag van de Vlaamse Koormuziek.

Het volledige programma vindt u hier.