Ga verder naar de inhoud

Nieuwsbrief 13 - september 2003

1. Concerten 'Vlaams Erfgoed'

De cyclus Vlaams Erfgoed van het Festival van Vlaanderen – Mechelen wordt afgesloten met een concert door het Arpae Ensemble. Naast werk van Joseph Jongen speelt het Arpae ensemble werk van Norbert Rosseau (Sérénade à Syrinx), Jean Cras (Quintette pour harpe, flûte, violon, alto et violoncelle) en Camiel Van Hulse (Trio voor fluit, altviool en harp op. 142).
Zaterdag 11 Oktober, 20u30 - O.L.V. Leliëndaal, Jezuïetenkerk.
Festival van Vlaanderen, Mechelen
015/ 26 23 41 – mechelen@festival.bewww.festivalmechelen.be

2. Herdenking Herman Roelstraete

Op 4 oktober om 14 uur wordt op het Herman Roelstraeteplein (Nederweg) in Izegem een kunstwerk ter herdenking van Herman Roelstraete onthuld. Er zijn toespraken door Gerda Mylle, schepen van cultuur; Geert Devos (over het kunstwerk van Pat Vandoorne) en musicoloog en Roelstraete-kenner Hendrik Willaert (namens de Stichting Herman Roelstraete).

Herman Roelstraete (1925-1985) was een bijzonder getalenteerde en energieke muzikale duizendpoot: componist, dirigent, zanger, musicoloog, pedagoog, organoloog… hij was het allemaal. Maar zoals Hendrik Willaert het schreef in een artikel in Muziek & Woord (1995, nr. 6):

"Die zakelijke opsomming geeft echter niet weer hoe hij werkelijk was: gedreven, onrustig, steeds bezig met muziek en bezig om muziek door te geven aan anderen: leerlingen, koorleden, concertbezoekers, al wie wou luisteren naar het oprechte enthousiasme waarmee hij achter alles stond waar hij zich voor inzette. Ook al vergaloppeerde hij zich in zijn enthousiasme wel eens, steeds wist hij iets door te geven, een muzikaal intense belevenis, een deel van zijn uitgebreide kennis, of een controversiële mening om verder over na te denken. Zijn uitbundige, sociaal-dienstbare persoonlijkheid had echter ook, voor wie hem van nabij mocht kennen, een sterk introverte kant. Die ging van religieuze meditatie tot elegische weemoed. Een gemoedsgesteldheid waar hij zelden over sprak, maar die hij wel omzette in muziek."

Roelstraete heeft een mooi en gevarieerd oeuvre nagelaten, waaruit al te zelden wordt geput. Zoals andere collega’s van zijn generatie (Frits Celis, Roland Coryn, Vic Nees) heeft hij zich ook sterk geëngageerd voor het vergeten werk van zijn voorgangers, zoals Frans J. Krafft (1727-1795), Pieter Vanderghinste (1789-1860), Philippe vanden Berghe (1822-1885), Edward Mechelaere (1827-1906), Alfons Mervillie (1856-1942) en Alfons Depicker (1887-1953). Van verschillende werken van deze componisten maakte Roelstraete bewerkingen zodat ze opnieuw voor de hedendaagse uitvoeringspraktijk beschikbaar waren. Sommige van die bewerkingen werden gepubliceerd door Musica Flandrorum, een stichting die hij in 1978 in het leven heeft geroepen om het werk van vergeten Vlaamse componisten te doen herleven. Bij de oprichting scheef hij:

"Wanneer wij in ons de vonk van het verleden niet op een goede wijze brandend houden, dan bekennen wij feitelijk te leven zonder traditie noch zelfrespect. Zoveel mensen uit ons volk hebben, vóór ons, geleefd om hun tijdsgeest levendig te houden in woord, beeld en klank. Dat het klankdomein, de muziek, bij ons duidelijk het kind van de rekening is, hoeft geen betoog. Een componist kan door zijn werken alleen herleven, wanneer eerst vertolkers gevonden worden die hem zullen uitvoeren en daarnaast organisatoren die deze vertolkers tot hun publiek zullen laten gaan."

Vorig jaar publiceerde Musica Flandrorum de in 1880 gepubliceerde Missa Solemnis van Edward Mechelaere in Roelstraetes bewerking voor vierstemmig gemengd koor en orgel. De Bruggeling Mechelaere was kapelmeester aan het Kleinseminarie in Roeselare; leraar muziek, wiskunde en talen en componist. Hij schreef vooral religieuze muziek, maar ook een zangspel en liederen (zowal op Nederlandse als Franse teksten). Zijn broer Désiré (1822-1889) was een uitstekende bas die verschillende keren in Parijs optrad.

3. Vlaamse kamermuziek: Herman Roelstraete

Deze rubriek wil de vaak gehoorde bewering tegengaan alsof Vlaamse componisten zich ver van de kamermuziek hielden. Deze keer een selectie uit het oeuvre van Herman Roelstraete:

Sonate in C voor trombone en piano op. 12 nr. 1 (1950)Sonate in D voor cello en piano op. 12 nr. 2 (1950)Voorspel en rondedans voor altviool en piano op. 42 (1960)Terzet voor viool, altviool en cello op. 44 (1961)Octuor voor fluit, hobo, klarinet, fagot en vier strijkers op. 60 (1950)Sonatina per violino e violoncello op. 67 (1967)Partita piccolo voor hobo en piano op. 88 (1972)Via vitae pianokwartet op. 99 (1972-1973)Strijkkwartet op. 116 (1976)Strijkkwartet nr. 2 in g op. 132 (1977-1979)