Ga verder naar de inhoud

Documentatie

Om het onderzoek naar Vlaamse muziek een eindje op weg te helpen, vindt u op deze pagina een selectieve bibliografie. Enkel titels waarin de Vlaamse muziekgeschiedenis en het Vlaamse muzikale leven aan bod komen, worden hieronder weergegeven.

Algemene naslagwerken

 • Keller, G. en Kruseman, P.: Geïllustreerd Muzieklexicon, 's Gravenshage, 1932.
 • Fétis, F.J.: Biographie universelle des Musiciens et Bibliographie générale de la Musique, 8 delen, Parijs. 1e uitgave: 1835-1844; 2e uitgave: 1860-1865; herzien en uitgebreid door A. Pougin, 1887-1880 (reprint 1972).
 • Robijns, J. en Zijlstra, M.: Algemene Muziek Encyclopedie, 10 delen, Haarlem, 1979-1984.

Bijzondere naslagwerken

Componisten

 • Bergmans, C.: La Musique et les Musiciens, Gent, 1902.
 • Buyssens, M.T.: Catalogus. Tentoonstelling Leraars-Componisten. Opendeurdag 15 februari 1992, Antwerpen, 1992.
 • De Schrijver, K.: Levende Componisten uit Vlaanderen. Eerste Deel. 1865-1900, Leuven, 1954.
 • De Schrijver, K.: Levende Componisten uit Vlaanderen. Tweede Deel. De jongere Generatie van 1900-1920, Leuven, 1955.
 • De Schrijver, K.: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958.
 • Gregoir, E.: Galerie biographique des artistes-musiciens belges au XVIIIme et XIXme siècle, Brussel, 1862.
 • Gregoir, E.: Notices biographiques des artistes-musiciens belges et néerlandais, Brussel, 1874.
 • Gregoir, E.: Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et au XIXme siècle, Brussel, 1885. 1r Supplément et Complément, Brussel, 1887. 2d Supplémént et Complément, Brussel, 1890.
 • Levaux, T.: Dictionnaire des compositeurs de Belgique du moyen âge à nos jours, Ohain-Lasne, 2006.
 • Roquet, F.: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007.
 • Vannes, R.: Dictionnaire des Musiciens (Compositeurs), Brussel, s.a. (1947).
 • Muziek in België. Hedendaagse Belgische Componisten, Brussel, 1967.

Streken

 • Moenssens, B. en Stoop, A.: Lexicon van het Muziekleven in het Land van Waas, Sint-Niklaas, 1987.
 • Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, uitg. dr. A. Defoort, 4 delen, Brugge, 2000-2003.

Steden

 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.
 • Verstappen, J.: Encyclopedie van het Antwerpse Toneel- en Muziekleven, Gent, 1990.

Geschiedeniswerken

Algemeen

 • Bragard, R.: Histoire de la Musique Belge, Brussel, 1946.
 • Leirens, C.: Belgian Music, New York, 1963.
 • Pelemans, W.: De Vlaamse Muziek en Peter Benoit, Brussel, 1971.
 • Soubies, A.: La Musique Belge du 19e Siècle, s.l., 1900.
 • Van den Borren, C.: Geschiedenis van de Muziek in de Nederlanden, 2 delen, Antwerpen, 1951.
 • Van den Borren, C.: La Musique en Belgique, Brussel, s.a.
 • Van Der Mueren, F.: Vlaamse Muziek en Componisten, 's Gravenshage, 1931.
 • Van Der Mueren, F.: Perspectief van de Vlaamse Muziek sedert Benoit, Vlaamse Pockets n°38, Hasselt, 1961.
 • Wangermée, R.: La Musique Belge contemporaine, Aalter, 1959.
 • De Vlaamse Muziek sedert Benoit, uitg. dr. A. Corbet, Antwerpen, 1951.
 • Een Muziekgeschiedenis der Nederlanden, uitg. dr. L.P. Grijp, Amsterdam, 2001.
 • La Musique en Wallonie et à Bruxelles, uitg. dr. R. Wangermée, Brussel, 1980-1982.
 • La Musique en Belgique du Moyen Age à nos Jours, uitg. dr. E. Closson & C. Van den Borren, Brussel, 1950.
 • De grote Mythen uit de Geschiedenis van België, Vlaanderen en Wallonië, Berchem, 1996.

Bijzondere historische studies

 • Huys, B. en Quitin, J.: De Belgische Vioolschool. Tentoonstellingscatalogus, Brussel, 1978.
 • Kat, A. I. M.: De Geschiedenis der Kerkmuziek in de Nederlanden sedert de Hervorming, Hilversum, 1939.
 • Wauters, K.: Wagner en Vlaanderen. 1844-1914, Gent, 1983.
 • Willaert, H. en Dewilde, J.: Het Lied in Ziel en Mond: 150 Jaar Muziekleven en Vlaamse Beweging, Tielt, 1987.
 • Nationale Hymnen: het Wilhelmus en zijn Buren, uitg. dr. L.P. Grijp, Nijmegen, 1998.

Publicaties over muziekopleidingen, conservatoria en hogescholen

Algemeen

 • Corbet, A.: Bijdrage tot de Geschiedenis der Muziekopleiding in de XIXe Eeuw, in: Vlaamsch Jaarboek voor Muziekgeschiedenis I, 1939.
 • Baeck-Schilders, H.: De Evolutie van het Muziekonderwijs in de 19de Eeuw te Antwerpen, in: Musica Antiqua, jaargang 15, n°3, 1998, p.110-125.
 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.
 • Koninklijk Conservatorium Brussel
 • Vannes, R.: Conservatoire Royal de Musique de Bruxelles. Annuaire du Centenaire 1832-1932, Brussel, 1932.

Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen

 • Traditie en Vernieuwing. Koninklijk Vlaams Conservatorium. 1898 - School Conservatorium Hogeschool - 1998, uitg. dr. G. Persoons e.a., Antwerpen, 1998.
 • Benoit, P.: De Vlaamsche Muziekschool van Antwerpen. Hare Geschiedenis, hare Inrichting, hare Toekomst, Antwerpen, 1889.
 • Buyssens, M.T.: Het nieuw Conservatoriumgebouw te Antwerpen, in: Antwerpen, 14de jaargang, n°3, Antwerpen, 1968.
 • Buyssens, M.T.: De Bibliotheek van het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen, in: Het Belgisch Muziekleven, 6de jaargang, n°4, Brussel, 1971.
 • Buyssens, M.T.: 75 Jaar Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium 1898-1973, Antwerpen, 1973.
 • Buyssens, M.T.: Van private Muziekschool tot Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium, Antwerpen, z.d. (1980).
 • Buyssens, M.T.: Bibliotheek Koninklijk Vlaams Conservatorium Antwerpen, Antwerpen, s.a.
 • Corbet, A.: Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium, Antwerpen, 1941.
 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.
 • Raicich, J.: Het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium van Antwerpen, s.l. (Antwerpen), 1959.
 • Stellfeld, J. A.: Het Koninklijk Vlaamsch Conservatorium in 1919, Antwerpen, 1919.

Koninklijk Conservatorium Gent

 • Bergmans, C.: Le Conservatoire royal de Musique de Gand, Gent, 1901.

Tijdschriften

Algemeen

 • AD TE LEVAVI - Tijdschrift voor gewijde Muziek [1959>1967]
 • L'ART MUSICAL - Musique, Théatres, Beaux-Arts [1873>1886]
 • BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR MUZIEKWETENSCHAP [1946>...]
 • LA BELGIQUE MUSICALE, ARTISTIQUE ET LITTERAIRE [1841>1853]
 • GAMMA - Tweemaandelijks Tijdschrift voor Muziek en Grammofoonplaten [Voortzetting van het Vlaams Muziektijdschrift; 1973>1976]
 • LE GUIDE MUSICAL - Revue hebdomadaire des Nouvelles musicales de la Belgique et de l'étranger [1855>1914]
 • HAROP [1936>1969]
 • MUSICA SACRA - Tijdschrift voor Kerkzang en gewijde Muziek [1910>1964]
 • DE MUZIEK [1923>1924]
 • MUZIEK EN WOORD [1974>...]
 • MUZIEKWARANDE - Tijdschrift voor muziekminnende Vlamingen [1922>1932]
 • LA REVUE MUSICALE [1920>1964]
 • VLAAMS MUZIEKTIJDSCHRIFT [Voortzetting van Harop; 1970>1972]

Publicaties over muziekinstellingen en -organisaties

Algemeen

 • Gregoir, E.: Notice historique sur les Sociétés et Ecoles de Musique d'Anvers, Brussel, 1869.

Vlaamse Opera Antwerpen

 • Monet, A.: Een halve Eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen. Herinneringen, Feiten, Datums, Namen, Cijfers en Anekdoten, Antwerpen, 1939.

Kathedraalconcerten

 • Leytens, L.: 40 Jaar Antwerpse Katherdaalconcerten 1963-2003, Antwerpen, 2003.
 • Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten
 • De Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten. 1903-1928, uitg. dr. M. Gevers & H. De Curzon, s.l. (Antwerpen), s.a.
 • De Koninklijke Maatschappij der Nieuwe Concerten. 1928/29-1932/33, Antwerpen, s.a.
 • Koninklijke Muntschouwburg
 • Cabris, E.: De Koninklijke Muntschouwburg en de Brusselse Theaters in het Licht van de stedelijke Politiek, Amsterdam, 1994.
 • Cabris, E.: De Munt: Drie Eeuwen Geschiedenis van het Gebouw, Tielt, 1996.
 • Gantelme, C. en Michielsen, F.: Koninklijke Muntschouwburg, Nationale Opera, Ballet van de XXste Eeuw, Brussel, 1981.

Openbare Omroep

 • Bertels, W.: Die Dingen behoren Allemaal tot het Verleden. Geschiedenis van de Omroep in België, Brussel, 1972.

Publicaties over orkesten, ensembles en koren

Algemeen

 • Thijs, A.: Historique des Sociétés Chorales de Belgique, Gent, 1855.
 • Vermote, G. en Baeten, C.: Harmonies, Fanfares en Brassbands in de Provincie Antwerpen, Gent, 1992.
 • Harmonies en Fanfares in 150 Jaar België, uitg. dr. J. Aerts & C. Philippon, s.l., 1980.

Chorale Caecilia

 • Bogaert, I.: Bij het veertigjarig bestaan van de Koninklijke Chorale Caecilia van Antwerpen. Uittreksel uit het jaarboek 1959 - Vereninging voor Muziekgescheidenis, Antwerpen, 1959, p.114-118.

deFilharmonie

 • de Zutter, J., Dewilde, J. en Eelen, T.: Van De Philharmonie tot deFilharmonie, Antwerpen, 2005.

Monografieën

Voor bibliografische informatie over Vlaamse componisten, zie de fiches in onze databank.

Algemeen

Koorklank

http://www.koorklank.be/

Kunstenpunt muziek

https://muziekcentrum.kunsten.be/

Nederlands Muziek Instituut

http://www.nederlandsmuziekinstituut.nl


Concertorganisaties

Bozar

http://www.bozar.be

Antwerp Symphony Orchestra

https://www.antwerpsymphonyorchestra.be/

Festival van Vlaanderen

http://www.festival.be

Opera Ballet Vlaanderen

https://www.operaballet.be/nl


Cultuurleven 19e eeuw

Biografisch woordenboek der Noord-en Zuidnederlandse letterkunde

http://www.dbnl.org

Europese Orgelkunst

http://www.hetorgel.nl

Nederlandse liederenbank

http://www.liederenbank.nl

Operabase

http://www.operabase.com

The lied and art song text page

http://www.recmusic.org


Muziekbibliotheken en archieven

Bibliotheek KULeuven

http://bib.kuleuven.be

Catalogus AP Hogeschool - Koninklijk Conservatorium Antwerpen

http://anet.ua.ac.be/opac/ha/opacdkvc

Catalogus Koninklijke Bibliotheek Brussel

http://www.kbr.be/catalogues/catalogues_nl.html

Letterenhuis (Archief en Museum voor het Vlaamse Cultuurleven)

http://anet.ua.ac.be/desktop/letterenhuis

Muziekbibliotheek van de omroep in Hilversum

http://www.muziekbibliotheekvandeomroep.nl

Startpagina Vlaamse bibliotheken

http://www.bibliotheken.startpagina.be

The Choral Public Domain Library

http://www.cpdl.org

Vlaams Muziekarchief

http://www.muziekarchief.be

Partners

Cemper

https://www.cemper.be/

Matrix

http://www.matrix-new-music.be/

Musikproduktion Höflich, München

http://www.musikmph.de


Platenlabels

Et'cetera

http://www.etcetera-records.com

Phaedra

http://www.phaedracd.com

Sterling CD

http://www.sterlingcd.com


Vlaamse muziek

Andre Devaere

http://www.andredevaere.net

August De Boeck

http://www.augustdeboeck.be

Edgar Tinelmuseum

http://www.edgartinel.be/

Emmanuel Durletfonds

http://www.emmanuel-durlet.be

Flor Peeters

http://www.florpeeters.be

Jules Van Nuffel

http://www.julesvannuffel.be

Koor & Stem

http://www.koorenstem.be

Norbert Rosseau

https://sites.google.com/site/norbertrosseau/home

Orgel in Vlaanderen

http://www.orgelinvlaanderen.be

Orgelkunst

http://www.orgelkunst.be/wcms

Vlaamse Beiaardvereniging

http://www.beiaard.org

Vzw Lodewijk & Frans Mortelmans

http://www.lodewijkmortelmans.be

Vzw servais

http://www.servais-vzw.org