Ga verder naar de inhoud

Duvosel, Lieven

° Gent, 14/12/1877 — † Sint-Martens-Latem, 20/04/1956

Biografie

Jan Dewilde

Na zijn studies aan de Conservatoria van Gent en Antwerpen trok Lieven Duvosel naar Parijs, waar hij tussen 1904 en 1908 aan het Conservatorium studeerde bij Widor (orgel), Lenepveu (contrapunt) en Fauré (compositie). Daarnaast volgde Duvosel er aan de Université libre enkele cursussen.

Niettegenstaande hij in Parijs als dirigent en componist enkele belangrijke successen beleefde, keerde hij in 1908 naar Gent terug. Daar werd hij dirigent van verschillende muziekverenigingen en muziekleraar aan de stadsscholen. Hij werkte ook mee aan de liederavonden van het Willemsfonds. Tijdens de Eerste Wereldoorlog raakte hij betrokken bij het activisme. In 1916 componeerde hij het Strijdlied der Vlaamsche nationalisten en dirigeerde hij op de stichtingsvergadering van de Vlaamse universiteit in Gent. Hij werd lid van de Vlaamsch-Nationale Partij (VNP). Midden 1917 was hij dirigent van het koor en het orkest van een door de Duitsers gefinancierde muziekkring. Voorts leidde hij een zeshonderd man sterk koor op het eeuwfeest van de Gentse Universiteit dat door het Gentsch Studentencorps Hou ende Trou georganiseerd werd in de Nederlandse Schouwburg (3 november 1917).

Na de oorlog trok Duvosel naar Düsseldorf, waar zich in oktober 1918 ongeveer veertig activistische vluchtelingen bevonden. Eind 1918 werd hij als muziekleraar afgezet. Duvosel verbleef drie jaar in Berlijn, waar hij contacten had met Richard Strauss en Arthur Nikisch die enkele van zijn werken dirigeerden (onder andere met de Berliner Philharmoniker). Nikisch introduceerde hem bij de muziekuitgeverij Breitkopf & Härtel, die verschillende van zijn werken publiceerde.

Van 1920 tot 1940 woonde hij in Nederland en daar leidde hij een aantal belangrijke orkest-, koor- en oratoriumverenigingen. In deze periode beëindigde hij zijn vijfdelige Leiecyclus (voor soli, koren, orgel en uitgebreid orkest), waaraan hij tussen 1902 en 1923 had gewerkt.

In 1940 keerde hij naar België terug en in november van datzelfde jaar werd hij in het Paleis voor Schone Kunsten door Het Muziekfonds en Zender Brussel gehuldigd om zijn activistische houding tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het jaar nadien leidde hij in de Gentse opera een concert voor de Kultuurdagen van de Duitsch-Vlaamsche Arbeidsgemeenschap. Naast symfonische composities, koorwerken en kunstliederen schreef hij ook een aantal strijdliederen en -koren. Daarnaast bewerkte hij liederen van René de Clercq, met wie hij in conflict kwam toen deze het volledige auteurschap van deze liederen opeiste. Na de oorlog trad Duvosel nog op als dirigent van het Vlaams Nationale Zangfeest in 1949, 1950 en 1951.

ieven Duvosel, Antwerpen, 1943, p.[1].

Audio en video

Levensschets (1937)

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • Collumbien, E.: Seraphien-Lieven Duvosel. Componist, orkest- en koordirigent, St.-Amandsberg, 1950.
  • Hullebroeck, E.: Lieven Duvosel, in: Muziek-Warande, jrg. 9, nr. 1, januari 1930, p. 1-4.
  • N.N.: De Duitsche pers over L. Duvosel, in: Muziek-Warande, jrg. 9, nr. 10, 1 oktober 1930, p. 209-210.
  • Van Durme, F.: Lieven Duvosel, Antwerpen, 1943.

Historische teksten

Koorconcert door Duvosel

een anonieme journalist

Lieven Duvosel is te Keulen opgetreden met zijn fameus koor Zang en Vriendschap uit Haarlem, en heeft er als componist en als dirigent lauweren geoogst. Wij geven hieronder enkele beoordelingen over deze talentvollen Vlaming.

Lieven Duvosel in Muziek-Warande

Emiel Hullebroeck

Duvosel is een Gentenaar, zooals ik. Juist dààrom wil ik over hem schrijven. Wij studeerden niet samen. Duvosel begon een paar jaren na mij, meen ik, hoewel hij een weinig ouder is. Wij hebben elkaar niet dikwijls persoonlijk ontmoet, maar we kenden elkaar.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.