Ga verder naar de inhoud

Lefévere, Kamiel

° Mechelen, 24/11/1888 — † Ukkel, 11/05/1972

Biografie

Annelies Focquaert

Na een aanvankelijke academische opleiding in de tekenkunst volgde hij vanaf 1919 samen met Staf Nees beiaardlessen bij Jef Denijn. Toen die in 1922 de Mechelse beiaardschool oprichtte, werden Nees en Lefévere er de eerste leerlingen. Beiden behaalden hun diploma in 1924. Ze waren in 1923 al hulpbeiaardiers van Denijn geworden aan de Sint-Romboutskathedraal en werden na hun leerperiode tot hulpleraar aan de school benoemd (Lefévere in 1925). In het jaar van zijn afstuderen speelde Lefévere niet alleen concerten in België en Frankrijk, maar ook ‘overzee’, onder meer in Cattistock (Engeland) en Cohasset (VS). Ook in 1925 en 1926 reisde Lefévere naar de VS en Canada om verschillende concerten te geven; tot rond 1930 bleef hij in de zomer concerten geven in Cohasset, dat daarmee “een vertrekpunt is geweest voor de beiaardkunst in Amerika” (Jubileumboek Mechelse Beiaardschool).

Lefèvere werd in 1927 aangesteld in New York als beiaardier van de Laura Rockefeller-Spelman Memorial Carillon, opgericht door de miljardair John D. Rockefeller jr. ter nagedachtenis van zijn moeder. Deze beiaard bevond zich in eerste instantie op de toren van Park Avenue Baptist Church. In 1931 werd het instrument overgebracht naar de nieuwe toren van de Riverside Church aan de Hudsonrivier in Manhattan en uitgebreid tot 76 klokken (wat hem toen tot de grootste ter wereld maakte). In 1939-1940 was Lefévere beiaardier van het door Henry van de Velde ontworpen Belgische paviljoen van de New York World’s Fair.

In de Verenigde Staten ontplooide Lefévere een intense activiteit als beiaardier, leraar, componist en publicist. Hij huldigde talrijke nieuwe beiaarden in (Gaston Van den Bergh schat het aantal op 150), gaf interviews voor krant en radio en hield lezingen over de beiaardcultuur. Zijn radio-opnames werd wereldwijd uitgezonden. Lefévere legde sterk de klemtoon op de sociale en maatschappelijke functie van de beiaard en zijn pionierswerk lag mee aan de basis van de grote expansie van de beiaardkunst in Noord-Amerika tussen de twee wereldoorlogen. In 1937 verscheen zijn foto in het magazine Life met als onderschrift Kamiel Lefevere, Foremost Carillon Player In U.S. Onder meer dankzij zijn uitstekende contacten in de States kon de Mechelse beiaardschool bijkomende fondsen verzamelen om haar voortbestaan te verzekeren. Onder zijn impuls schreven verschillende Amerikaanse beiaardiers zich in aan de Mechelse school. Lefévere werd een autoriteit in de VS - hij was onder meer voorzitter van de 'Guild of Carillonneurs of North America' van 1936 tot 1947 - en kreeg ook in België verschillende onderscheidingen, waaronder zijn benoeming tot ridder in de Kroonorde in 1959. Na zijn opruststelling als beiaardier keerde Lefévere in 1963 terug naar België en vestigde zich te Ukkel.

Lefévre componeerde een 80-tal originele werken voor beiaard, waaronder Avondstemming, Lento Doloroso in memoriam president J.F. Kennedy, Fantasia, Wiegelied, The University of Chicago Suite (1932), Allegro (opgelegd werk voor het eindexamen in de Beiaardschool, 1936) en Thema en variaties voor Beiaard.

Bibliografie

Eigen werk

 • Lefévere, K.: Bells over Belgium, 3 delen, New York, 1949, 1950, 1953.
 • Lefévere, K.: In dankbare herinnering aan Meester Jef Denyn, in: Gedenkboek Jef Denyn, Brussel, 1947, p. 38-42.
 • Lefévere, K. & Patton, G.: The Laura Spelman Rockefeller Memorial Carillon of Riverside Church; a brief story of its history, structure and use, New York, 1939.

Anderen over deze componist

 • Beiaardschool Mechelen: Gedenkboek Jef Denyn, Mechelen, 1947, p. 282-283.
 • C. Pr. [Verdin, J. [sr]]: Onze Vlaamsche Beiaardiers in Amerika - Kamiel Lefevere te New-York, in: Katholieke Illustratie, s.d. (circa februari 1931).
 • Florquin, J.: Ten Huize van… - Staf Nees, Leuven, 1971, p. 156-157.
 • Godenne, W. & Joosen, H. (ed.): Jubileumboek, 1922-1972, Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, Mechelen, 1973, p. 23, 28, 33, 37, 39-41, 46, 82, 96, 126, 148, 156-157.
 • Nees, S.: Lefèvere, Kamiel, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 4, Antwerpen-Amsterdam,1960, p. 248.
 • Roquet, F.: Lefévere, Kamiel Felix, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 442.
 • Rombouts, L. & J.: Hall of fame - Kamiel Lefévere, via <www.beiaard.be/galerijbeiaardiersLefevere.htm>, online op 4 maart 2014.
 • Van den Bergh, G: Kamiel Lefevere, in: Jubileumboek 1922-1972, Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” te Mechelen, Mechelen, 1973, p. 195.
 • Verdin, J. [sr]: Kamiel Lefèvere - Een Vlaamsch beiaardier in den vreemde, in: De Stad Antwerpen, No. 52, vrijdag 14 maart 1930, p. 1163.

Historische teksten

In dankbare herinnering aan Meester Jef Denyn

Kamiel Lefévere

De lang verwachte zomer had zich eindelijk laten voelen over New York en vóór mijn wijd geopende vensters op mijn hoogen toren, aan den oever van de statige Hudson zat ik te droomen, terwijl ik mijn gedachten liet dwalen over het landschap. De natuur is vrijgevig en wispelturig geweest in deze onmiddellijke omgeving en biedt overvloed van afwisselend natuurschoon.

Over Kamiel Lefévere

Het geval van Kamiel Lefévere verdient nog een bijzondere vermelding. Hoewel hij zijn loopbaan volledig in Amerika voltrok, bleef hij onophoudend aan Mechelen verkleefd. Daarenboven droeg deze Mechelse klokkenist ertoe bij de beiaardkunst merkelijk te laten uitstralen in Amerika, Canada en elders. Zijn hierna volgende brief aan Jef Denyn brengt er een bewijs van.

Onze Vlaamsche Beiaardiers in Amerika - Kamiel Lefevere te New-York

Joris Verdin

Een der knapste propagandisten in den dienst der Vlaamsche beiaardkunst is ongetwijfeld de Mechelsche volksjongen Kamiel Lefèvere, aangesteld door Rockefeller tot beiaardier van de Riverside-church te New-York. Jef Denijn, de stoere prins der beiaardiers, heeft het ten andere altijd voorspeld: Lefèvere zal het ver brengen: hij bezit talent en ... durf.

Een Vlaamsch beiaardier in den vreemde

Joris Verdin

Een onzer meest verdienstelijke beiaardiers is ontegenzeglijk Heer Kamiel Lefèvere, hulp-beiaardier te Mechelen, leeraar (met verlof) in de beiaardschool, thans beiaardier van Riverside Drive Baptist-church te New-York. Lefèvere, meester Jef Denyn’s lieveling, werd door Rockefeller, eigenaar der bedoelde kerk, als beiaardier aangesteld om zijn knappe vaardigheid, zijn rijke gaven, om zijn hoogstaande kunst.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.