Ga verder naar de inhoud

Nuten, Piet

° Temse, 27/04/1913 — † Antwerpen, 11/09/1970

Biografie

Annelies Focquaert

Piet Nuten werd geboren in Temse op 27 april 1913. Aan het Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium te Antwerpen en aan de Rijksuniversiteit te Gent kreeg hij een grondige muzikale opleiding van onder meer Lodewijk Mortelmans, Marinus De Jong (harmonie, contrapunt en fuga), Floris Van der Mueren (musicologie) en E. De Bruyne (kunstfilosofie). In 1944 behaalde hij zijn licentiaatsdiploma kunstfilosofie.

Hij was achtereenvolgens leraar aan het Koninklijk Atheneum te Gent en leraar in de muziekgeschiedenis aan het Koninklijk Conservatorium te Gent. In 1948 werd Nuten benoemd tot bibliothecaris van het Antwerpse Conservatorium en voerde hij er een grondige reorganisatie door, waardoor deze bibliotheek vandaag de dag één van de grootste en meest geconsulteerde muziekbibliotheken van het land is. Onder zijn 22-jarig beheer groeide het aantal volumes uit van een kleine 20.000 tot meer dan 200.000. In datzelfde jaar werd hij ook aangesteld als Nederlandstalig secretaris van SABAM. In 1957 promoveerde hij tot doctor in de kunstgeschiedenis met het monumentale proefschrift De Madrigali Spirituali van Filip De Monte, dat werd bekroond en uitgegeven door de Koninklijke Vlaamse Academie.

Daarnaast was hij ook sinds 1961 benoemd als docent musicologie aan de Rijksuniversiteit van Gent. Naast zijn zeer uitgebreide activiteiten als musicoloog en kunsthistoricus, waardoor hij in zowat alle Belgische, Vlaamse én verschillende belangrijke internationale muziekverenigingen en -tijdschriften actief lid was, een onnoembaar aantal artikels schreef en enkele boeken, componeerde hij ook een oeuvre van meer dan 200 titels bij elkaar, hoewel hij daar zelden mee naar buiten kwam en er maar een tiental in druk werden uitgegeven. Onder zijn werken vinden we liederen, koorwerken, cantates en orkestwerken, kamermuziek en een opera. Hij overleed op 11 september 1970.

Archief Bibliotheek Conservatorium Antwerpen.

Bibliografie

Eigen werk

  • Nuten, P.: In Memoriam toondichter Jaak Opsomer, in: De Standaard, 30 oktober 1952, (knipselmap O 3453, Letterenhuis, Antwerpen).

Anderen over deze componist

  • Heughebaert, H.: In Memoriam: Prof. Dr. Piet Nuten, in: Ons Erfdeel, overdruk uit de 14e jaargang, nr. 2, winter 1970-1971.
  • Traey, E. e.a.: Verslag over de werkzaamheden en de toestand tijdens het schooljaar 1970-1971, Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium Antwerpen, In Memoriam Prof. Dr. Piet Nuten, s.l.

Historische teksten

In memoriam van Jaak Opsomer door Piet Nuten

Piet Nuten

Terwijl het muzikale Vlaanderen dezer dagen het afsterven herdenkt van een onzer grote musici, Edgard [sic] Tinel, zowat veertig jaar geleden, vernemen we thans het droevig nieuws over het ten hemel gaan op 28 October, omstreeks 7 uur in de ochtend, van Toondichter Jaak Opsomer, Tinels zeer gewaardeerde en geliefde oud-leerling.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.