Ga verder naar de inhoud

Tinel, Jef

° Lessen, 11/05/1885 — † Gent, 25/05/1972

Biografie

Jan Dewilde

Jef Tinel studeerde aan het college en de normaalschool te Sint-Niklaas en aan het Lemmensinstituut in Mechelen waar hij een leerling was van zijn oom Edgar. In 1907 studeerde hij af met eerste prijzen orgel, harmonie, contrapunt en fuga. Hij componeerde vooral vocale muziek, waaronder religieuze muziek, cantates en honderden (strijd)liederen.

Met zijn lied Wij zijn bereid! werd hij bijzonder populair binnen de Vlaamse Beweging. Het lied behoorde jarenlang tot het geijkte repertoire van massamanifestaties als het Vlaams Nationaal Zangfeest en de IJzerbedevaart. Op die bijeenkomsten was hij trouwens vaak als dirigent actief. Bovendien was hij ook dirigent van verschillende Vlaams-nationale koren en fanfares en van het Verdinaso. Na de oorlog werd hij gedurende enkele weken gevangen gezet op beschuldiging van collaboratie.

In tegenstelling tot zijn liederen werden zijn orkestcomposities (zoals Suite voor orkest) en zijn dramatische werken (onder andere Fra Angelico en De verloren zoon) slechts zelden uitgevoerd.

Jef Tinel was organist in Zele, Maldegem (waar hij ook muziekleraar en directeur van de muziekschool was), Sint-Amandsberg en Gent.

Archief Peter Leys.

Audio en video

Herdenking

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • Bosmans, V.: Liedkunst op teksten van Gezelle: Jef Tinel, in: SVM Nieuwsbrief 51, november 2006.
  • Brys, J.: Honderd zeventig jaar muziekleven in Tielt, Tielt, 1966, p. 261-267.
  • Claes, G.: Tinel, Jef, in: Encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, 1975, p. 1669-1670.
  • Corbet, A. en Paap, W.: Tinel, Emiel Jozef, in: Algemene muziekencyclopedie, dl. 6, Antwerpen-Amsterdam, 1963, p. 538.
  • De Schrijver, K.: Tinel, Jef, E., in: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 108.
  • Dewilde, J.: Tinel, Jef, in: Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (CD-rom), 1998.
  • Leys, P.: Partituren van Jef Tinel gedigitaliseerd, in: SVM Nieuwsbrief 115, september 2012 [nvdr: Peter Leys publiceert werken van Jef Tinel via http://blog.seniorennet.be/tinel_jef/ en via http://imslp.org/wiki/Category:Tinel,_Jef].
  • Roquet, F.: Tinel, Emiel Jozef (‘Jef’), in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 681-682.
  • Vermeulen, G.: Jef Tinel, in: Muzikale Streekgerechten - Componisten uit het Tieltse, Tielt, 1993, p. 43-54.
  • Vermeulen, G.: Tinel, Jef (Emile Joseph), in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, dl. 3, Brugge, 2002, p. 122.

Artikels

Höflich-uitgave: Suite voor strijkorkest (1952)

Jan Dewilde

Nederlandse inleiding bij Höflich-cataloognummer 2616

Partituren van Jef Tinel gedigitaliseerd

Peter Leys

Renaat Veremans is de componist van Vlaanderen. Lodewijk De Vocht componeerde Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen. Jef Van Hoof wordt automatisch gelinkt aan Groeninghe en Gaston Feremans is het Gebed voor het Vaderland.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.