Ga verder naar de inhoud

Arschodt, Louis

° Gent, 23/08/1879 — † Sint-Amandsberg, 3/11/1946

Biografie

Annelies Focquaert

Louis (Lode) Arschodt kwam uit een kunstzinnige familie: zijn broer Ernest was organist, componist en dirigent; zijn vader Gustave was organist en kapelmeester, zijn neef Oscar Roels was componist. Aan het Conservatorium van Gent ging hij zang, cello (bij Joseph Jacob) en kamermuziek studeren. Van onder meer Oscar Roels, Franz Uyttenhove en Adolph D'Hulst kreeg hij notenleer, harmonie, contrapunt en fuga. Hij behaalde eerste prijzen notenleer (1897), cello en kamermuziek (1900), strijkkwartet (1903) en zang in 1905. Na zijn afstuderen maakte hij een korte carrière als cellovirtuoos. Hij was korte tijd eerste cellist in de Nederlandse Schouwburg en de Waux-Hall in Gent en was ook zeer actief als chambrist in verschillende bezettingen. Omdat hij meer en meer historiserende concerten gaf - telkens met tekst en uitleg-, was hij een van de eersten die in Vlaanderen opnieuw viola di gamba speelde. Hij richtte ook het Gentsch Zang-Quartett op, waarmee hij oude muziek uitvoerde. Tijdens de oorlog 1914-1918 gaf hij in het stadhuis van Gent een concert waarop onder meer het tweede bedrijf van Monteverdi’s Orfeo te horen was; hij was in die periode ook zeer actief in een reeks liefdadigheidsconcerten (waarvoor hij in 1919 tot ridder in de Kroonorde benoemd werd).

Maar het was vooral als dirigent dat hij zijn roeping vond. In 1908 werd hij dirigent van de Koninklijke Fanfare van Ieper (> 1914). Nadien kreeg hij de Koninklijke Harmonie Cecilia van Zele onder zijn hoede. In 1919 werd hij tweede dirigent van de beroemde Gentse koormaatschappij 'De Melomanen' naast dirigent Oscar Roels. Met de Melomanen verzorgde hij uitvoeringen van onder meer Hulde aan Conscience en Gloria Flori (De Boeck), Christus (Samuel) L’Aveugle né (Léon Du Bois), De laatste Zonnestraal (Huberti), Jacob van Artevelde (Gevaert), De Leie, De Genius des Vaderlands, De Wereld in en De Oorlog (Benoit), Kindervreugd (Gilson) en Yper-Cantate (Roels). In deze periode dirigeerde hij ook de Stadsharmonie van Gent. In 1920 begon hij muziekles te geven in het Koninklijk Atheneum (> 1939) en in 1923 zegde hij de Melomanen vaarwel om dirigent te worden van de Gentsche Volksconcerten en het koor Pro Arte Vocali. Aan het Gentse Conservatorium was hij repetitor notenleer (1919>1926), docent kamermuziek met piano en strijkkwartet (1922>1945) en titularis van de klassen kamermuziek, strijkkwartet en samenzang (1926>1945). In 1938 was hij één van de dirigenten op het Vlaamsch-Nationaal Zangfeest in Gent, samen met onder meer Arthur Meulemans, Ivo Mortelmans en Jef Tinel.

Hij stichtte rond 1928 de Volksmuziekschool in Gent, waar "waar mannen en vrouwen uit de Volksklas, na hun dagwerk in den winkel of op de fabriek, geoefend worden in het zingen van liederen en opera-fragmenten, die later moed, vertrouwen en geluk in het huisgezin kunnen brengen. Niets zoo roerend als het bijwonen van een prijskamp onder die simpele maar wilskrachtige volkselementen", aldus Lambrecht Lambrechts.

Hij bewerkte - vooral tijdens zijn Ieperse periode - verschillende orkestwerken voor kleine bezettingen als fanfare, kamerorkest of klavier en harmonium, vaak van Vlaamse componisten als Oscar Roels, Jef Van der Meulen, Karel Mestdagh of Hendrik Waelput. Verder schreef hij Melancolie voor cello en harmonium, de compositie Op! Op! Yper! (tekst van H. Sobry, 1910), de cantate Vlaanderen! voor koor en fanfare (1912) en een Treurzang voor basviool (1912). Zijn compositorische bedrijvigheid lijkt te zijn stilgevallen toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak.

Het Ypersche Volk, 12 juli 1913.

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • Dewilde, J.: Historische tekst - Christus van Adolphe Samuel en Louis Arschodt, in: SVM-Nieuwsbrief 38, oktober 2005.
  • Lambrechts, L.: Louis Arschodt, in: Muziek-Warande, jrg. 7, nr. 5, 1 mei 1928, p. 97- 101.
  • Maertens, J.: Arschodt, Louis (Lode), in: Lexicon van de Muziek in West-Vlaanderen, dl. 5, Brugge, 2004, p. 47.
  • N.N.[Elisabeth Belpaire]: Vlaamsche Van Eyck-dag op donderdag, 21 october 1920, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Taal- en Letterkunde 1920, Gent 1920, p. 1027-1032.
  • N.N.: De Koninklijke Fanfare, in: Het Ypersche Volk, 12 juli 1913, p. 1., via http://www.historischekranten.be/issue/HYV/1913-07-12/edition/null/page/... (online op 01/12/2015).
  • N.N.: Het 23e Arschodt-concert, in: Muziek-Warande, jrg. 8, nr. 4, 1 april 1929, p. 91.
  • N.N.: Stadsnieuws - Koninklijke Fanfare, in: Nieuwsblad van Yperen en van het Arrondissement, 3 februari 1912, p. 2, via www.historischekranten.be/issue/NVY/1912-02-03/edition/null/page/2 (online op 17/11/2015).
  • N.N.: Uit de Arteveldestad, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 4, 1 april 1929, p. 91.
  • Roquet, F.: Arschodt, Ernest, Emile François, in: Lexicon Vlaamse Componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 22-23.
  • Van Driessche, M.: Aspecten van het muziekleven te Gent in de 19de eeuw, UGent, 1997-1998, p. 199, 830.

Historische teksten

Een concert in Ieper

een anonieme journalist

Zondag avond, ten 5 en half, gaf de Koninklijke Fanfare, onder leiding van M. Arschodt, heur groot Cecilia-concert, dit jaar afgewisseld door twee heerlijk vlaamsche liederen, gezongen door M. Bostyn, onzen talentvollen en machtigen baryton.

Het 23ste Arschodt-concert

een anonieme journalist

Door L. Arschodt, den Gentschen propagandist van kamermuziek, werd een boeiende en leerrijke voordracht over dit vak gehouden, waarin hij geholpen werd door verscheidene van zijn conservatoriumleerlingen (MM. Ellegiers, Steenbrugge, Doyen en Hanssens).

Over Louis Arschodt in Muziek-Warande

Lambrecht Lambrechts

Meermalen hebben wij in ons orgaan over deze moedigen Cellist-Gambist-Zanger-Dirigent gesproken. Ook durven wij den lezer verzoeken, als een praeludium tot dit opstel, even te willen nagaan wat wij reeds gezegd hebben over zijn uitvoering van Benoit’s Oorlog en Beethoven’s Missa Solemnis, over het inrichten van een Festival Gilson-Roels en zijn streven in de Gentsche Volksmuziekschool.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.