Ga verder naar de inhoud

Boogaerts, Frans

° Lier, 23/07/1888 — † Lier, 19/08/1950

Biografie

Annelies Focquaert

Hoewel hij door zijn pleegouders was voorbestemd tot het beroep van kleermaker, werd het muziektalent van Frans Boogaerts toch opgemerkt in het Lierse café waarin hij als wees opgroeide. Hij was autodidact toen hij zich in 1905 als 17-jarige inschreef aan het Conservatorium van Antwerpen, waar hij onder meer les volgde bij Jan Blockx, Emiel Wambach en Arthur De Hovre. Hij behaalde eerste prijzen notenleer (1908), orgel en de prijs Callaerts (1910) en harmonie (1912). Al in 1910 - nog voor hij afgestudeerd was - richtte hij een a capellakoor op in Lier, maar de successen die hij hiermee behaalde, werden gebroken door de oorlog. Lier werd zwaar getroffen door bombardementen en ook Boogaerts’ bezittingen gingen in vlammen op. Om de frontsoldaten te steunen, organiseerde hij verschillende concerten en in 1916 componeerde hij het lied Vadervreugde, ‘een innigen groet aan een krijgsgevangene te Soltau’. In juni 1926 werd zijn cantate Onze Torens in Lier opgevoerd, ter gelegenheid van de inhuldiging van het ‘Monument der Liersche Gesneuvelden’. Bij de inhuldiging van de Zimmertoren (1930) klonk deze muziek opnieuw. Hij zou ook pianobegeleidingen van stille films gespeeld hebben in cinema De Roskam.

Andere liederen van zijn hand zijn onder meer Vlaanderen, Scheldezang, Zelfvertrouwen, Morgenlied, Moeder, Voor ’t lieveken; ze werden uitgegeven in reeksen als die van De Ring (Berchem), het Willemsfonds en Het Vlaamsche Lied. In Lier is zijn Lied van Carnaval nog steeds bekend. Verder worden enkele koorwerken en missen vermeld, een mazurka voor piano, Vlinders (feestmars) voor harmonie, Hymnus aan de Zon en Nieuwe Mei voor koor en orkest en een bewerking van het lyrisch-dramatische toneelsprookje Ridder Arnold voor kamerorkest.

Hij werd benoemd tot als eerste directeur van de muziekacademie van Lier in 1922, waar hij zelf de klavierlessen gaf en in 1951 werd opgevolgd door Jos Van Looy. Rond 1936 was hij voorzitter van het koor De Vlaamse Leeuw. Door het inrichten van kosteloze concertavonden bracht hij ook minder gegoede luisteraars in contact met klassieke muziek. Als organist en kapelmeester was hij verbonden aan de Kluizekerk (Dominicanenkerk).

De Stad Antwerpen, 16 oktober 1936.

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • De Schrijver, K.: Boogaerts, Frans, P., in: Bibliografie der Belgische Toonkunstenaars sedert 1800, Leuven, 1958, p. 22.
  • Geuens, D.: Van vernielde Pallieterstad naar verzuilde Zimmerstad. Het culturele leven in Lier in het interbellum, via < http://www.ethesis.net/lier/lier_hfst_4_6.htm>, online op 15/04/2014.
  • Holvoet, F. en Levaux, T.: Boogaerts Frans, in: Dictionnaire des compositeurs de Belgique du moyen âge à nos jours, Ohain-Lasne, 2006, p. 81.
  • N.N.: [diverse biografieën Frans Boogaerts] via <www.kempenserfgoed.be>, online op 14/04/2014.
  • N.N.: De Winter, Karel, via <http://schrijversgewijs.be/schrijvers/de-winter-karel>, online op 14/04/2014.
  • N.N.: Benefietconcert is startschot Lier 800 - Rotaryclub haalt Frans Boogaerts uit de vergetelheid, in: Het Nieuwsblad, donderdag 5 april 2012, via <www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=TN3OCGGA>, online op 14/04/2014.
  • Robyns, J. en Zijlstra, M.: Boogaerts, Frans, in: Algemene Muziek Encyclopedie, dl. 1, De Haan-Haarlem, 1979, p. 392.
  • Roquet, F.: Boogaerts, Frans, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 66-67.
  • Van der Hallen, E.: Frans Boogaerts, in: Muziek-Warande, jrg. 5, nr. 1, 1 januari 1926, p. 1-3.
  • Verdin, J. [sr]: Lier: Toondichter Frans Boogaerts, in: De Stad Antwerpen, jrg. 9, 16 oktober 1936, p. 999.

Historische teksten

Over Frans Boogaerts

Joris Verdin [sr]

Bij een bezoek aan het lieve, gemoedelijke en stemmingvolle kunststadje Lier, hadden we het groote voorrecht kennis te maken met toondichter Frans Boogaerts, een dier talrijke schare stille, noeste, Vlaamsche werkers, die steeds geheel en onbaatzuchtig hun rijke gaven ten dienste stellen der gemeenschap.

Muzie-Warande over Frans Boogaerts

Ernest Van der Hallen

Op het Liersch Begijnhof, tenden den grachtkant, staat het mooie huis, dat geheeten is: “Het soete Naemken”, en waar Tony Berchmann zijn jeugd doorbracht, zooals hij vertelt in zijn “Ernest Staas”. Het poortje in en het hofke door, en de gang in rechts, - dààr woont Frans Boogaerts, de Liersche toondichter.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.