Ga verder naar de inhoud

Duclos, Joseph

° Brugge, 10/06/1853 — † Oostende, 30/12/1914

Biografie

Annelies Focquaert

Joseph Duclos kreeg privé-muzieklessen van Leo Van Gheluwe, bestuurder van het Stedelijk Muziekconservatorium van Brugge. Hij werd in 1876 priester en muziekleraar aan de Normaalschool in Torhout, waar Alphonse Mervillie hem opvolgde. Later werd hij de eerste aalmoezenier (1879-1880) aan de ‘École de musique religieuse’ in Mechelen, waar Jacques-Nicolas Lemmens directeur was. Hij werd onderpastoor aan de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Poperinge (1880) en vervulde diezelfde functie van 1886 tot 1888 aan de Sint-Petrus- en Pauluskerk in Oostende; nadien had hij geen functie meer. Joseph Duclos was de broer van Adolf Duclos (1841-1925), een Brugs priester-historicus-folklorist en volgeling van Guido Gezelle.

Hij componeerde verschillende liederen, al dan niet met orkestbegeleiding, op teksten van Guido Gezelle en van zijn broer Adolf, zoals Die Saghe van Groeninghevelt (1877), het Sint-Luitgardislied, De Vlaamsche Wacht, Kent gij die Stad, Vijf liederen voor koor (1880) en Het Schutverbond, gecomponeerd voor de Brugse historische stoet ‘van den zaligen Karel den Goede’ (1884).

Verschillende werken werden uitgevoerd tijdens de eerste bijeenkomsten van het jonge Davidsfonds in Brugge en Leuven, bijvoorbeeld een cantate Le chant de la liberté (1879). Ook gaf hij in deze kringen lezingen over muzikale onderwerpen, zoals Over het fransquillonnisme in ‘t kamermuziek in 1878. Musica Sacra, het tijdschrift van het Lemmensinstituut, publiceerde in juli 1887 een Tantum ergo van zijn hand. Daarnaast maakte hij ook de vertaling van Oberhoffer’s Harmonie- und Compositionslehre: Traité d’harmonie par Oberhoffer, traduit de l’allemand (1878).

Zijn sterke interesse voor het Gregoriaans en de restauratie ervan vond zijn weerslag in verschillende artikels die tussen 1876 en 1885 gepubliceerd werden in Rond den Heerd, het tijdschrift dat was opgericht door Gezelle en voortgezet werd door zijn broer Adolf Duclos. In 1886 verscheen zijn Essai sur la vie et les travaux de l’auteur, als inleiding bij de posthume uitgave van Lemmens’ Du Chant Grégorien (Gent, 1886) die onder Duclos’ redacteurschap werd uitgegeven en waarvoor hij nauw samenwerkte met Helen Lemmens-Sherrington. Hij was rond 1880 ook actief in de Bond der orgelisten van West-Vlaanderen.

Bibliografie

Eigen werk

  • Duclos, J.: Essai sur la Vie et les Travaux de l’Auteur, in: Du Chant Grégorien, sa mélodie, son rythme, son harmonisation, Ouvrage Posthume de Jacques-Nicolas Lemmens, publié par les soins de l’abbé Joseph Duclos, Gent, 1886, pp. xiii-xiix.
  • Duclos, A. en J.: Vlaamsche Liederen, in: Rond den Heerd, jrg. 14, nr. 36, 3 augustus 1879, p. 289-292.

Anderen over deze componist

  • Boets, J. (red.): Guido Gezelle, Verzameld Dichtwerk, dl. 6, Antwerpen-Amsterdam, s.d., p. 120-121.
  • Duclos, A.: Van Hier en Elders, in: Rond den Heerd, jrg. 14, nr. 43, 21 september 1879.
  • Duclos, A. en J.: Vlaamsche Liederen, in: Rond den Heerd, jrg. 14, nr. 36, 3 augustus 1879, p. 289-292.
  • Maertens, J.: Duclos, Joseph Desiderius, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, dl. 6, Brugge, 2005, p. 81.
  • N.N., [zonder titel], in: Le Maître Chanteur, recueil de chant et journal musical, jrg. 1, nr. 5, ‘Bruges, Juin 1879’, p. [3].
  • N.N.: 4e Algemeene Vergadering der Gilde van Sinte-Luitgaarde, te Brugge, in: Rond den Heerd, 11 augustus 1878, jrg. 13, nr. 37, p. 296; idem, 18 augustus 1878, jrg. 13, nr. 38, p. 300.
  • Roquet, F.: Duclos, Joseph Desiderius, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 308-309.

Historische teksten

Die Saghe van Groeninghevelt uitgevoerd in Amsterdam

Adolphe Duclos

De Halletoren brengt ons het nieuws dat die Saghe van Groeninghevelt door M. Blauwaert gezongen wierd, den 13 Oegst [1879], op een groot concert te Amsterdam, en noemt den toondichter "een der jeugdigste en beste leerlingen van Van Gheluwe." Het Nieuws van den dag, van Amsterdam, heeft volgender wijze over dit stuk geschreven.

Vlaamsche liederen

Joseph Duclos (inleiding door Adolphe Duclos)

Op de algemeene vergadering van het Davidsfonds te Leuven, gehouden 2 en 3 Juni laatst [1879], heeft mijn eerweerde broeder, leeraar in de Normale school van Thourout, eene redevoering uitgesproken, over het uitgeven van liederen.

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.