Ga verder naar de inhoud

Mestdagh, Karel

° Sint-Pieters (Brugge), 22/10/1850 — † Sint-Pieters (Brugge), 10/03/1924

Biografie

Jan Dewilde

Karel Mestdagh kreeg zijn eerste muzieklessen van zijn vader, die koster en schoolmeester was. Ook in zijn verdere leven had hij het geluk om goede leraars tegen te komen. In het Brugse St.-Lodewijkcollege waren dat Hugo Verriest en Busschaert, die hem Bach en Palestrina leerden kennen, en in de gemeentelijke muziekschool van Brugge had hij les van Hendrik Waelput en van Leo van Gheluwe. Later studeerde hij ook bij François-Auguste Gevaert en bij Peter Benoit. Tussen 1867-1870 ondernam hij een lange reis door Duitsland en studeerde hij in Leipzig.

Na zijn terugkeer zette hij een zaak op als landmeter maar dat belette hem niet om ook actief te blijven als componist, waarbij hij het meeste lof oogstte voor zijn liederen. In maart 1891 werd in de Brusselse kring 'L'Essor' een liedavond aan hem gewijd, terwijl zijn liederen werden gepubliceerd door Breitkopf & Härtel en hem positieve kritieken opleverden. Op 20 oktober 1900 volgde hij Leo Van Gheluwe op als directeur van de Brugse muziekschool, een positie die hij behield tot aan zijn dood in 1924.

Toen in 1902 de 600ste verjaardag werd gevierd van de Guldensporenslag, schreef hij de cantate De zege van Groeninge, gebaseerd op een tekst van Théodore Sevens. Ze werd gecreëerd op 17 augustus 1902, onder leiding van de componist.

Audio en video

Fantasia

Marcia funebre

Daar wonen vogelkens vele

Bibliografie

Anderen over deze componist

 • Brenta, G.: K. Mestdagh, in: Panorama de la Musique belge - Deuxième partie: le XIXe siècle, Brochures-programmes de l'I.N.R., Série Française N° 21, Brussel, 1938, p. 24.
 • Deroo, M.: Periode van 1900 tot 1924, in: Het Muziekconservatorium te Brugge - Geschiedkundig overzicht van de stichting af tot 1957, Brugge, 1957.
 • Dewitte, R. e.a.: Catalogue des Cartes et Plans de la Collection Karel Mestdagh, Brugge, 1935.
 • Gregoir, E.: Mestdagh (Charles) in: Les artistes-musiciens belges au XVIIIme et au XIXme siècle, Brussel, 1885.
 • “H. F.-G.” [Hippolyte Fierens-Gevaert]: Un compositeur de Lieder: M. Karel Mestdagh, in: Le guide musical, jrg. 43, nr. 44, 31 oktober 1897, p. 681-682.
 • Hullebroeck, E.: Karel Mestdagh, in: Ons Volk Ontwaakt, jrg. 2, nr. 32, 3 augustus 1912, p. 2.
 • Hullebroeck, E.: Karel Mestdagh, in: Muziek-Warande, jrg. 3, nr. 4, 1 april 1924, p. 69- 71.
 • Janssens, H.: Mestdagh, Karel, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 4, Antwerpen-Amsterdam, 1960, p. 549-550.
 • Lambrechts, C.: De liederen van Karel Mestdagh, in: Jong Dietschland, nr. 2, 1906.
 • Lauwers, P.: Karel Mestdagh, in: Vlaams Muziektijdschrift, jrg. 24, nr. 8, 1972, p. 232-235.
 • Mathieu, E.: Notice sur Karel Mestdagh, Brussel, 1927.
 • Moulckers, J.: Recueil de chants patriotiques des maîtres de l’art musical belge - 75e anniversaire de l’indépendance nationale 1830-1905 / Vaderlandsche zangen der meesters van de Belgische toonkunst - 75ste verjaring der nationale onafhankelijkheid, Lier, 1905, p. 234.
 • Roquet, F.: Mestdagh, Karel, in: Lexicon Vlaamse componisten geboren na 1800, Roeselare, 2007, p. 497-498.
 • Willaert, W.: Mestdagh, Karel, in: Nationaal Biografisch Woordenboek, dl. 12, Brussel, kol. 549-552.
 • Wouters, M.: Mestdagh, Karel, in: Lexicon van de muziek in West-Vlaanderen, dl. 3, Brugge, 2002, p. 102-104.

Historische teksten

Karel Mestdagh

Emiel Hullebroeck

Wanneer er gesproken wordt van het Vlaamsche Lied en vooral van het Vlaamsche Kunstlied, dan verschijnt ons de persoonlijkheid van Karel Mestdagh als een reuzenbeeld voor den geest, waarnevens al de andere levende liederencomponisten als min of meer kleine dwergen staan, want, ik roep het luide: "Karel Mestdagh is de beste kunstliederen-componist van Vlaanderen!

Un compositeur de Lieder

Hippolyte Fierens-Gevaert

Onderstaande tekst werd gedeeltelijk overgenomen in Emile Mathieus Notice sur Karel Mestdagh, waar als auteur "F.G.H." vermeld staat. Emile Mathieu beschrijft de auteur discreet als "un fin lettré, artiste de race, qui s'est fait dans le monde de Paris une situation très enviable, et dont les chroniques d'art, au Journal des Débats et dans diverses revues, ont été à juste titre fort remarquées."

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.