Ga verder naar de inhoud

Van Durme, Oscar

° Eksaarde, 6/06/1867 — † Sint-Niklaas, 9/09/1925

Biografie

Annelies Focquaert

Oscar Van Durme volgde les aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint-Niklaas, waar hij afstudeerde in 1884. Daarna volgde hij les bij Edgar Tinel aan het Lemmensinstituut en werkte hij als organist, leraar en koorleider.

Hij stichtte een muziekschool in Beauraing (bij Namen) en won een compositieprijs in Parijs. Hij was organist aan de Onze-Lieve-Vrouwkerk te Temse.

Zijn werk omvat hoofdzakelijk kerkmuziek. Zijn orgelalbums werden internationaal verspreid en herhaaldelijk herdrukt. Door de stevige harmonische bouw en de verfijnde melodische ontwikkeling van zijn werken mag hij gerekend worden tot de klassiek gerichte romantici. Van Tinel leerde Van Durme een stevige techniek, waarin hij een uitzonderlijke begaafdheid toonde.

Zijn werken werden uitgegeven door tijdschriften als Le Journal des organistes, L'organiste moderne en de Wilforduitgaven. Hij schreef verschillende missen, motetten, cantaten, zangspelen en liederen.

Het Zingende Vlaanderen, 1922, p. 105.

Audio en video

Prière

Allegretto

Bibliografie

Anderen over deze componist

  • Dehennin, W.: Durme, Oscar Van, in: Algemene Muziekencyclopedie, dl. 2, Amsterdam, 1958, p. 398.
  • D'Hollander, J.: Het geslacht Van Durme. Twee eeuwen dienstbetoon in kerk en kerkmuziek, in: Orgelkunst, juni 1994, p. 66-86.
  • Lambrechts, L.: Oscar Van Durme, in: het Zingende Vlaanderen, Maldegem, 1922, p. 95-107.
  • N.N. [Lambrecht Lambrechts]: Oscar Van Durme +, in: Muziek-Warande, jrg. 4, nr. 10, 1 oktober 1925, p. 223-224.
  • N.N.: Oscar Van Durme-avond te Sint-Nikolaas, in: Muziek-Warande, jrg. 6, nr. 4, 1 april 1927, p. 88-89.
  • Verdin, J.: Oscar Van Durme, in: Handbuch Orgelmusik (Komponisten - Werke - Interpretation), 2e uitgave, Kassel, 2010, p. 253.

Historische teksten

Van Durme-avond te Sint-Nikolaas

een anonieme journalist

Op 15 Maart [1927] werd in de schouwburgzaal der Academie een 'kunstavond, gewijd aan de nagedachtenis van wijlen Oscar Van Durme' ingericht door het Davidsfonds [.] uitgewerkt door de Gregoriusgilde, was deze avond een flink succes en voor velen een ware openbaring. Vooraf gaf E. H. Verschraegen, onderpastoor der O. L. Vrouwkerk een levensschets van den toondichter en tevens een overzicht van zijn werk.

Necrologie

een anonieme journalist

Op 9 September [1925] overleed te Sint-Niklaas deze verdienstelijke toondichter. Wij drukken hieronder de lijkrede af, die door onzen hoofdopsteller in het sterfhuis werd uitgesproken:

Heb je een vraag of heb je een foutje opgemerkt? Zoek je een partituur?

Of heb je zelf nog meer informatie over deze persoon, contacteer ons dan.